Sökning: "omfördelning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet omfördelning.

 1. 1. Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder dilemma kring omfördelning och erkännande

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kajsa Jerlinder; Högskolan i Gävle.; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Handikappvetenskap; Disability Science; Pedagogik; Education; physical education; physical disabilities; redistribution; recognisation; justice; special education; categorisation; idrottsundervisning; rörelsehinder; omfördelning; erkännande; rättvisa; specialpedagogik; kategorisering;

  Sammanfattning : Licentiate dissertation, written in Swedish with an English abstract.The educational goal of “a school for all” creates many challenges. Issues of socialjustice and equity are central tenets of the concept of inclusive education. LÄS MER

 2. 2. Essays on the Politics of Taxation

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Per F. Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-04-24]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Taxation; Democracy; Economic history; Redistribution; Political economy; Beskattning; Demokrati; Ekonomisk historia; Omfördelning; Politisk ekonomi;

  Sammanfattning : Taxation is a key activity of any state and a constant point of political struggle. The structure of taxation is continuously changing and evolving, and its size has grown dramatically during the last two hundred years. LÄS MER

 3. 3. Essays on Voting Behavior, Labor Market Policy, and Taxation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Henrik Jordahl; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics; Economics; Elections; voting behavior; pocketbook voting; self-interest; public interest; intergovernmental grants; vote purchasing; redistribution; central bank independence; labor market reform; credibility; flexibility; inflation; unemployment; rigidities; horizontal equity; optimal taxation; heterogeneous preferences; utilitarianism; Nationalekonomi; val; röstningsbeteende; plånboksröstning; egenintresse; allmänintresse; statsbidrag till kommuner; röstköp; omfördelning; centralbanksoberoende; arbetsmarknadsreform; trovärdighet; flexibilitet; inflation; arbetslöshet; rigiditet; horisontell rättvisa; optimal beskattning; heterogena preferenser; utilitarism;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained essays.Essay 1 investigates the vote motive in Swedish general elections. A theoretical model of rational retrospective voting is tested empirically on pooled cross-sectional and panel data from the Swedish Election Studies between 1985 and 1994 supplemented with time series on inflation and unemployment. LÄS MER

 4. 4. Distributive justice and the welfare state

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andreas Bergh; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social ekonomi; Social economics; social insurance; welfare state; Redistribution; inequality;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen innehåller fyra artiklar som berör olika aspekter av offentlig omfördelning i välfärdsstaten. Avhandlingen syftar till att ge kunskap om konsekvenser av, motiv för och mätande av och denna omfördelning. LÄS MER

 5. 5. Redistribution of moisture and ions in cement based materials

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Magnus Åhs; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Moisture redistribution; ion redistribution; cement based materials; hysteresis; sorption isotherm; scanning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nygjuten betong innehåller överskottsfukt som avges till omgivningen under uttorkningen. Om uttorkningen får fortsätta i en konstant luftfuktighet antar betongen så småningom samma fuktighet. Eftersom betong är ett tätt material tar det lång tid, ofta flera år, innan så har skett. LÄS MER