Sökning: "Munir Dag"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Munir Dag.

 1. 1. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden : om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Författare :Munir Dag; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social work; Socialt arbete; Disability research; Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER

 2. 2. Unga människor med rörelsehinder : förankring, marginalisering och social exkludering

  Författare :Munir Dag; Christian Kullberg; Lars Oscarsson; Rafael Lindqvist; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; physical disability; barriers; work; social support; social relations.; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to describe the specific barriers young people with disabilities experience in their ambition to get a job. The aim was also to investigate how these young people’s social and economic situation has been affected by their disability. LÄS MER

 3. 3. Longing to belong : deaf and hard of hearing young adults’ social interaction, social relationships, and identity

  Författare :Sylvia Olsson; Munir Dag; Christian Kullberg; Carin Roos; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis gives an insight about the impact of hearing loss on young adults as they function in daily life. Young adults with hearing loss included in the thesis can convey a very central perspective that can have an impact on a change in interventions and treatment in school life, working life and even in their leisure time. LÄS MER

 4. 4. Participation through ICT : – studies of the use and access to ICT for young adults with intellectual disability

  Författare :Camilla Ramsten; Lene Martin; Lena Marmstål Hammar; Munir Dag; Jens Ineland; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Environment; Information and communication technology; Intellectual disability; Participation; Social care; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The right to full participation in society is stated in law to ensure that vulnerable groups such as people with intellectual disability have the same rights and possibilities as the general population. Technological development has changed the conditions of participation in society, including the types of interactions, information and societal services. LÄS MER