Sökning: "physical education"

Visar resultat 1 - 5 av 460 avhandlingar innehållade orden physical education.

 1. 1. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 2. 2. Grading in physical education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Lena Svennberg; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Högskolan i Gävle.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; physical education; assessment; movement qualities; criterion referenced; standards-based grading; internalised grading; gut-feeling; equity; Bernstein; Repertory Grid;

  Sammanfattning : In the thesis the aim is to investigate different aspects of what teachers value when grading in Swedish physical education (PE) and to analyses how sociological background factors impact students’ grades. Grades in PE have included aspects other than those prescribed in the grading criteria, for instance motivation and effort. LÄS MER

 3. 3. Science, Language, and Literacy Case Studies of Learning in Swedish University Physics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :John Airey; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning; English; Engelsk språkvetenskap; Physics; Fysik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik; Learning; Higher education; Bilingualism; Language choice; Science education; Scientific literacy; Bilingual scientific literacy; Disciplinary discourse; Discourse imitation; Semiotics; Physics Education Research;

  Sammanfattning : This thesis presents an investigation of undergraduate student learning with respect to physics lectures attended in English and Swedish. The work studies three connected areas: student learning patterns, bilingual scientific literacy and disciplinary discourse. LÄS MER

 4. 4. Children making sense of physical phenomena

  Detta är en avhandling från Lund University Department of Sociology Division of Education

  Författare :Annika Åkerblom; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; Phenomenography; Science education; Reflective dialogues; Knowledge formation;

  Sammanfattning : This thesis concerns the activity of expressing understanding with words. The overall aim is to explore, analyse and describe how 64 children aged 6, 10 and 14 expressed their understanding of certain physical phenomena in reflective dialogues. LÄS MER

 5. 5. Rum för rörelse : Om kroppens bildning och utbildning i skolans gymnastiksalar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Åsa Liljekvist; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; Gymnasiums; rooms; physical environment; body; body movement; knowledge; physical literacy; physical education; discourse; discourse analysis; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions about the built environment in relation to the education of the body. The purpose of the thesis is to illustrate and discuss prerequisites for physical literacy and education in school gymnasiums. LÄS MER