Sökning: "press i skolan"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden press i skolan.

 1. 1. "Vi kan skriva förargument och sedan motargument" ­­ : Om deliberativa samtal i undervisning i svenska som andraspråk på högskolenivå

  Författare :Samira Hajjouji Hennius; Carl Anders Säfström; Ulrika Tornberg; Eva Hultin; Samira Hennius; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; higher education didactics; communication; deliberative discourse; deliberative attitude; John Dewey; Tomas Englund; heterogeneity; ethnographic data collection methods.; Svenska som andraspråk; Flerspråkhet; Andraspråksinlärning; Didaktik; Tomas Englund; Högskoledidaktik; Deliberativa samtal; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : In the light of the twofold mission of Swedish schools, that is to say enabling pupils to develop both subject knowledge and a democratic attitude, the purpose of this thesis is to investigate to what extent adult higher education students from different language and social backgrounds, studying Swedish as a second language, are able to carry out joint writing assignments with the aid of deliberative discourse, and to what extent they thereby also develop a deliberative attitude. The twofold mission of education applies to them too. LÄS MER

 2. 2. Social stressors and their association with psychosomatic problems among adolescents : Implications for school social work

  Författare :Victoria Lönnfjord; Curt Hagquist; Daniel Bergh; Mona Sundh; Patrik Karlsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social stressors; adolescents; psychosomatic problems; school social work; parental unemployment; family residency; schoolwork pressure; academic achievement expectation; bullying; bullying victimization; bullying intervention; self-efficacy; disability; long-term illness; Sociala påfrestningar; ungdomar; psykosomatiska besvär; skolsocialt arbete; föräldrars arbetslöshet; boendesituation; press i skolan; krav på skolprestationer; mobbning; utsatthet för mobbning; interventioner mot mobbning; tilltro till sin egen förmåga; funktionsnedsättning; långvarig sjukdom; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The overall aim was to investigate associations between family-, school- and individual-related social stressors and adolescents’ psychosomatic problems, and which factors might moderate these associations. A cross-sectional study design was employed to collect data and 3764 Swedish adolescents (girls 51. LÄS MER

 3. 3. Vid framtidens hitersta gräns : Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola

  Författare :René León Rosales; Beatriz Lindqvist; Lahdenperä Pirjo; Anna Sofia Lundgren; Pirjo Lahdenperä; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; grundskola; segregation; maskuliniteter; pojkar; etnicitet; etnografi; etnologi; pedagogik; Foucault; interpellation; Etnologi; Ethnology; Pedagogik; Education; boys; primary school; ethnicity; urban segregation; masculinities; ethnography; ethnology; pedagogy; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to highlight the central conditions, norms and values which enable the staging of certain masculine pupil positions and hinder others at a school located in the northern part of the municipality of Botkyrka, during 2004–2005. The school and the neighbourhood in this study are characterized by a high percentage of people with immigrant background, a result of urban ethnic segregation. LÄS MER

 4. 4. Att lära av det förflutna : Yngre elevers förståelse för och motivering till skolämnet historia

  Författare :Karin Sandberg; Laila Niklasson; Niclas Månsson; Staffan Stranne; Henrik Åström Elmersjö; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Yngre elever; didaktik; skolämnet historia; historiekultur; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : To learn from the past- younger pupils´ understanding of and motivation for history as a school subjectWhen pupils take part in schools´ history teaching they encounter a school historical culture, which is a part of society’s historical culture. Historical culture is here defined as the specific and particular way in which a society relates to its past. LÄS MER

 5. 5. TECHNOLOGY-ASSISTED CHILD SEXUAL ABUSE - Offender strategies, abuse characteristics and psychological consequences

  Författare :Malin Joleby; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Sexuella övergrepp på nätet; rättspsykologi; utvecklingspsykologi;

  Sammanfattning : ENGELSK SAMMANFATTNING: Internet communication technology has enabled new ways for adults to abuse children sexually. By communicating online via smartphones and web cameras, adults can incite children to show themselves naked or to perform sexual acts online. LÄS MER