Sökning: "Niclas Månsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Niclas Månsson.

 1. 1. Mellan människa och häst : Djur-blivande i den pedagogiska relationens mellanrum

  Författare :Erica Hagström; Eva Alerby; Niclas Ekberg; Niclas Månsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; philosophy of education; becoming-animal; in-between; educational relations; human-horse relations; Gert Biesta; Luce Irigaray; Rosi Braidotti; Matthew Calarco; pedagogisk filosofi; djur-blivande; mellanrum; pedagogiska relationer; människa-häst-relationer; Gert Biesta; Luce Irigaray; Rosi Braidotti; Matthew Calarco; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Pedagogy has been theorised as a process of becoming, throughout history, as well as in contemporary research. In an interplay between literary configuration as a form of arts-based research and analysis based in philosophy of education, this dissertation explores the in-between of the educational relation within a specific human–horse relationship in order to examine, re-symbolise and re-negotiate the very presumptions of what pedagogy can become. LÄS MER

 2. 2. Negativ socialisation : Främlingen i Zygmunt Baumans författarskap

  Författare :Niclas Månsson; Carl Anders Säfström; Donald Broady; Eberhard Herrmann; Bernt Gustavsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Zygmunt Bauman; socialisation; in-groups; out-groups; the stranger; inclusion; exclusion; marginalisation; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In this dissertation I address the question of why some social groups classify some people and groups as strangers. To answer the question I focus the stranger in the writings of the Polish sociologist Zygmunt Bauman. LÄS MER

 3. 3. Lgr11 – stöd eller begränsning? : Lärares röster om styrdokument och reformens påverkan på deras matematikundervisning

  Författare :Benita Berg; Kirsti Hemmi; Niclas Månsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; primary teacher; curriculum; reform; mathematics; implementation; national tests; Grade 3;

  Sammanfattning : This thesis examines teachers’ voices on the latest curriculum reform and how teachers experience the impact of the reform on their teaching. The aim of this study is to contribute to knowledge about the conditions of the implementation of a new reform and how the reform controls and empowers teachers’ teaching. LÄS MER

 4. 4. Politisk tendens, politiskt ögonblick och kreativitet : Studier av miljö- och hållbarhetsundervisning

  Författare :Michael Håkansson; Leif Östman; David Kronlid O; Niclas Månsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; environmental and sustainability education; political; politics; experience; meaning making; poststructural theory; pragmatism; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure in the political dimension in Environmental and Sustainability Education (ESE). In the research field different views exist – containing both similarities and differences – regarding what is meant by ‘the political’ in the context of educational practice. LÄS MER

 5. 5. Mellan tradition och förnyelse : Utmaningar i religionsläraruppdraget

  Författare :Linda Jonsson; Niclas Månsson; Tomas Englund; Laila Niklasson; Maria Olsson; Sara Irisdotter Aldenmyr; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The current assignment of religious studies teachers is grounded on a confession-free foundation, expressed through the values of Swedish society. However, the subject still carries traces of a confessional tradition. Up until recently, Christianity played a major role in both teaching and teacher assignments. LÄS MER