Sökning: "Ulrika Tornberg"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Ulrika Tornberg.

 1. 1. Om språkundervisning i mellanrummet - och talet om "kommunikation" och "kultur" i kursplaner och läromedel från 1962 till 2000

  Författare :Ulrika Tornberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; foreign language teaching and learning; culture; communication; contingent communicative action; democracy; discourse analysis; pragmatism; curriculum theory; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to clarify the potential of foreign language teaching and learning to contribute to identity-formation and democracy as a real-time experience. Its focus is an analysis of how the current core concepts in foreign language teaching and learning within the Swedish school system, i.e. LÄS MER

 2. 2. VARFÖR GÖR DE PÅ DETTA VISET? : Kommunikativa praktiker i flerspråkig undervisning med svenskt teckenspråk som medierande redskap

  Författare :Karin Allard; Ulrika Tornberg; Bengt-Olov Molander; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; human rights perspective; plurilingualism; Swedish Sign Language; practises of communication; performativity; ethnography; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Applying a human rights perspective on plurilingualism as a national as well as a transnational concern, with a focus on the interaction taking place in foreign language teaching and learning practices at a Swedish Special Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, the overall aim of this study is to describe and discuss this interaction in performative terms, i.e. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet under tvång : om ungdomars erfarenheter i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård

  Författare :Karin Engström; Moira von Wright; Ulrika Tornberg; Solveig Hägglund; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participation; involvement; interhuman; encounters; young people; Delaktighet; inflytande; mellanmänsklig; möten; ungdomar; tvångsvård; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Participation under coercion. On young people’s experiences in child and adolescent psychiatric inpatient care. LÄS MER

 4. 4. "Vi kan skriva förargument och sedan motargument" ­­ : Om deliberativa samtal i undervisning i svenska som andraspråk på högskolenivå

  Författare :Samira Hajjouji Hennius; Carl Anders Säfström; Ulrika Tornberg; Eva Hultin; Samira Hennius; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; higher education didactics; communication; deliberative discourse; deliberative attitude; John Dewey; Tomas Englund; heterogeneity; ethnographic data collection methods.; Svenska som andraspråk; Flerspråkhet; Andraspråksinlärning; Didaktik; Tomas Englund; Högskoledidaktik; Deliberativa samtal; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : In the light of the twofold mission of Swedish schools, that is to say enabling pupils to develop both subject knowledge and a democratic attitude, the purpose of this thesis is to investigate to what extent adult higher education students from different language and social backgrounds, studying Swedish as a second language, are able to carry out joint writing assignments with the aid of deliberative discourse, and to what extent they thereby also develop a deliberative attitude. The twofold mission of education applies to them too. LÄS MER

 5. 5. Talet om learner autonomy : språkinlärning, autonomi och ett demokratiskt medborgarskap - ett gränsland till moralfilosofi

  Författare :Inga Rebenius; Carsten Ljunggren; Ulrika Tornberg; Viljo Kohonen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learner autonomy; autonomy; democratic citizenship; critical pragmatism; curriculum theory; text analysis; narrative analysis; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to clarify a number of meanings embedded in the discourse that frames the concept of learner autonomy and then place special emphasis on the concepts of autonomy and citizenship. In addition the thesis has three subgoals: to revitalize an early political dimension that aims at democratic citizenship, to investigate how the discourse of learner autonomy is expressed in national curricula and in syllabuses in English and French/German/Spanish for the Swedish upper secondary school and to clarify and discuss a number of possible didactic consequences of a revitalized concept of learner autonomy. LÄS MER