Sökning: "segregation"

Visar resultat 1 - 5 av 393 avhandlingar innehållade ordet segregation.

 1. 1. URBAN SEGREGATION AND URBAN FORM From residential segregation to segregation in public space

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ann Legeby; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; urban segregation; urban form; urban design; housing segregation; residential segregation; public space; co-presence; public life; spatial affordance; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur;

  Sammanfattning : Urban segregation is considered a major social problem in Sweden and several national anti-segregation initiatives have been launched to decrease social and ethnic segregation but so far only with marginal effects (SOU 2005:29). Urban design and town planning are rarely the focus in national anti-segregation initiatives; the architectural issue has mainly been confined to matters concerning housing policies. LÄS MER

 2. 2. Disentangling sex segregation : Studies on the roots and routes of labour market sex segregation

  Detta är en avhandling från Institutet för social forskning (SOFI)

  Författare :Johanna Kumlin; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sex segregation; gender wage gap; sex inequality; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The present dissertation consists of four studies. The first study serves as a descriptive background to the following three self-contained but interrelated empirical studies. The joint theme is horizontal labour market sex segregation. LÄS MER

 3. 3. Segregation och karriärposition : En studie av bostadsomgivningens betydelse för utbildning, sysselsättning och inkomst bland yngre i stockholmsregionen

  Detta är en avhandling från Institutet för social forskning (SOFI)

  Författare :Petra Sundlöf; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Social and economic geography; residential segregation; neighbourhood effects; social context; socioeconomic career; socialization; education; employment status; labour income; welfare; Stockholm; Sweden; Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Sammanfattning : This study deals with questions about residential segregation and its consequences for the life chances and socio-economic development of individuals. The aim is to investigate if the social composition of the neighbourhood has effects upon the careers of individuals who have lived there as adolescents. LÄS MER

 4. 4. Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Anna Sandell; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; gymnasieskolan; självsortering; segregation; lokala praktiker; genus; senmodernitet; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Genus; Senmodernitet; Lokala praktiker; Segregation; Självsortering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling utforskar och analyserar segregation och självsortering i utbildning. Den syftar till att diskutera hur detta relateras till genus, individualisering och unga mäns och kvinnors positioneringar i lokala praktiker, genom val av gymnasieutbildning. LÄS MER

 5. 5. De mångkulturella innerstadsskolorna Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Jenny Kallstenius; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; freedom of choice; segregation; Bourdieu; ethnography; Utbildning; skolvalfrihet; segregation; Bourdieu; etnografi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : An educational reform was carried out in Sweden in the early 1990s. This reform involved implementing a far reaching policy of freedom of choice. LÄS MER