Sökning: "pojkar"

Visar resultat 1 - 5 av 108 avhandlingar innehållade ordet pojkar.

 1. 1. Pojkar kan visst skriva! : skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige

  Författare :Katharina Andersson; Ria Heilä-Ylikallio; Åsa Morberg; Jon Smidt; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; boys; text; writing; retell; narrative and descriptive texts; genre; National Test; pojkar; text; skriva; återberätta; narrativa och deskriptiva texter; skrivkompetens; genre; nationellt prov;

  Sammanfattning : 10-year old boys are writing texts in a National Test in the spring of 2009. The aim of this study is to increase knowledge in and understanding of boys’ writing skills through description, analysis and interpretation of the texts produced by the boys in the National Test in Swedish for junior level year three, taken in Sweden in 2009. LÄS MER

 2. 2. Elektriska flickor och mekaniska pojkar : Om gruppskillnader på prov - en metodutveckling och en studie av skillnader mellan flickor och pojkar på centrala prov i fysik

  Författare :Kristian Ramstedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Differential item functioning; DIF; Mantel-Haenszel; polytomous; non-uniform; item bias; purification; P-SIBTEST; physics; electricity; mechanics; gender;

  Sammanfattning : This dissertation served two purposes. The first was to develop a method of detecting differential item functioning (DIF) within tests containing both dichotomously and polytomously scored items. LÄS MER

 3. 3. Vid framtidens hitersta gräns : Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola

  Författare :René León Rosales; Beatriz Lindqvist; Lahdenperä Pirjo; Anna Sofia Lundgren; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; grundskola; segregation; maskuliniteter; pojkar; etnicitet; etnografi; etnologi; pedagogik; Foucault; interpellation; Etnologi; Ethnology; Pedagogik; Education; boys; primary school; ethnicity; urban segregation; masculinities; ethnography; ethnology; pedagogy; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to highlight the central conditions, norms and values which enable the staging of certain masculine pupil positions and hinder others at a school located in the northern part of the municipality of Botkyrka, during 2004–2005. The school and the neighbourhood in this study are characterized by a high percentage of people with immigrant background, a result of urban ethnic segregation. LÄS MER

 4. 4. Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet

  Författare :Fredrik Zimmerman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Högstadiet genusaspekter; Ungdomar och könsroller; Pojkar; Studiemotivation; Manlighet; Boys; Masculinity; Motivation in education; Sverige; Könsroller; Grundskolan; Pojkar; Studiemotivation; Manlighet; Sverige; masculinity; norms; under achievement; anti school-culture; ethnography; gender constructions; hegemonic masculinity; homosociality; boys; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : Att pojkar generellt presterar sämre än flickor i skolan har ofta hävdats ha en relation till normer kring maskulinitet. Normer kring maskulinitetens negativa inverkan på studievanor har observerats på skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. LÄS MER

 5. 5. Flickan i medicinen : ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930

  Författare :Anna-Karin Frih; Christina Carlsson Wetterberg; Ann-Sofie Ohlander; Kari Melby; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Girls; Boys; Gender; Youth; Illness; Chlorosis; History of Medicine; 19 th Century; 20 th Century; Popular Medicine; Scientific Medicine; Health Studies; flickor; pojkar; ungdom; sjuklighet; genus; medicin; 1800-tal; 1900-tal; genus; läkare; History; Historia; History of medicine; Medicinens historia; Gender studies; Genus; Historia; History;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to study and analyze how concepts of childhood and adolescence were constructed in scientific medicine during the period 1870 to 1930. The focus in the first part of the thesis is to study the sick girl as a stereotype in 1870–1900. LÄS MER