Sökning: "Karin Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Karin Sandberg.

 1. 1. Norway spruce heartwood : properties related to outdoor use

  Författare :Karin Sandberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Forestry; agricultural sciences and landscape planning - Wood fibre and forest products; Skogs- och jordbruksvetenskap samt landskapsplanering - Träfiber- och virkeslära; Wood Technology; Träteknik;

  Sammanfattning : Degradation of wood is a complex problem dependent on many parameters, but especially the presence of excessive amounts of water causes many problems.The objective of this work was to study the influence of various parameters on water absorption and desorption in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst). LÄS MER

 2. 2. Norway spruce heartwood : properties related to outdoor use

  Författare :Karin Sandberg; RISE; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Water absorption and desorption in Norway spruce and its influence on durability

  Författare :Karin Sandberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träteknik; Wood Technology;

  Sammanfattning : The durability of wood is a complex problem dependent on many variables, but especially the presence of excessive amounts of water in wood causes many problems. First of all, fungi that cause rot need water to live and propagate. LÄS MER

 4. 4. Water absorption and desorption in Norway spruce and its influence on durability

  Författare :Karin Sandberg; RISE; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att lära av det förflutna : Yngre elevers förståelse för och motivering till skolämnet historia

  Författare :Karin Sandberg; Laila Niklasson; Niclas Månsson; Staffan Stranne; Henrik Åström Elmersjö; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Yngre elever; didaktik; skolämnet historia; historiekultur; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : To learn from the past- younger pupils´ understanding of and motivation for history as a school subjectWhen pupils take part in schools´ history teaching they encounter a school historical culture, which is a part of society’s historical culture. Historical culture is here defined as the specific and particular way in which a society relates to its past. LÄS MER