Sökning: "literature nature"

Visar resultat 1 - 5 av 501 avhandlingar innehållade orden literature nature.

 1. 1. Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

  Detta är en avhandling från Jane Mattisson. English Department, Lund University

  Författare :Jane Mattisson; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Thomas Hardy; nineteenth-century fiction; history and literature -- nineteenth century; English language and literature; Wessex -- Thomas Hardy; rural skills in literature; literature and society -- nineteenth century; epistemology and literature; evolution in literature; Pierre Bourdieu and literature; education in literature; sociolinguistics and literature; sociology and literature; Victorian fiction; Key words: Thomas Hardy; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Min avhandling heter Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy (disputationsdag: 15 april 2000). Jag fokuserar på två sorters vetande: det traditionella, som jag kallar ‘det vardagliga’, och ‘det specialiserade’, som är knutet till modern vetenskaplig utveckling... LÄS MER

 2. 2. Faces of Thoreau in American Literature

  Detta är en avhandling från Albany, NY : University at Albany, State University of New York

  Författare :Steven Hartman; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Henry David Thoreau 1817-1862 ; Jerome Lawrence 1915-2004 ; Robert E. Lee 1918 -1994 ; Edward Abbey 1927–1989 ; Hayden Carruth 1921–2008 ; Walden; Civil Disobedience; cultural reception; cultural appropriation; literary reenactment; literary activism; intertextuality; iconography; canonization; American literature; reception theory; reader response; nature writing; political writing; literature of protest; cultural critique; biography; hagiography; Ralph Waldo Emerson; Amos Bronson Alcott; William Ellery Channing; James Russell Lowell; Robert Louis Stevenson; Mohandas Gandhi; Henry Salt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; English; engelska; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Doctoral dissertation supervised by Professor Ronald A. Bosco (co-supervised by Professor Judith Johnson and Professor Judith Fetterley), Department of English, University at Albany, State University of New York. LÄS MER

 3. 3. Landskap på jorden och i drömmen. Studier i Folke Isakssons lyrik

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Håkan Sandgren; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; General and comparative literature; the aesthetics of the post-war era; modernist poetry; lyrical tropes and clichés; intertextuality; the metaphor of the journey; poetry of place; 20th century Swedish poetry; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I min avhandling studerar jag Folke Isakssons lyriska författarskap. Jag försöker visa hur han använder sig av platsskildringar, landskapsbilder och naturelement för att framställa ett själstillstånd. LÄS MER

 4. 4. Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Astrid Regnell; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Platon; alchemy; conversion; synthesis; Johann Arndt; August Strindberg; devotional literature; Zones of the Spirit; Goethe; literature of meditation; En blå bok; transmutation; transformation; Swedenborg; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Abstract Regnell, Astrid: Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok. Seeing stars in broad daylight. Transformation and Reconciliation in August Strindberg’s Zones of the Spirit. LÄS MER

 5. 5. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anders Hallengren; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History subjects History of science and ideas; Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; litteraturvetenskap; Literature; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. LÄS MER