Sökning: "Engelska språk och litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 356 avhandlingar innehållade orden Engelska språk och litteratur.

 1. 1. In the first person and in the house : The house chronotope in four works by American women writers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Holmgren Troy; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; English; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; engelska; English language;

  Sammanfattning : The house looms large in American literature and plays a significant part in American society and history. This study uses Mikhail Bakhtin's concept of the chronotope to examine the house in Harriet Jacobs's Incidents in the Life of a Slave Girl (1861), Elizabeth Stoddard's The Morgesons (1862), Octavia Butler's Kindred (1979), and Marilynne Robinson's Housekeeping (1980). LÄS MER

 2. 2. Conversational Writing : A Multidimensional Study of Synchronous and Supersynchronous Computer-Mediated Communication

  Detta är en avhandling från Uppsala : Engelska institutionen

  Författare :Ewa Jonsson; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; CMC; computer-mediated communication; conversational writing; chat; computer chat; ICQ; IRC; Internet relay chat; multidimensional; Biber’s dimensions; synchronous CMC; supersynchronous CMC; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study is a linguistic investigation of two genres of computer-mediated communication (CMC), namely two modes of conversational writing: ‘Internet relay chat’ (synchronous CMC) and ‘split-window ICQ chat’ (supersynchronous CMC). The study employs Douglas Biber’s multifeature multidimensional methodology, taking into account the six dimensions of textual variation in English identified in his 1988 book Variation across speech and writing (i. LÄS MER

 3. 3. Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

  Detta är en avhandling från Jane Mattisson. English Department, Lund University

  Författare :Jane Mattisson; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Thomas Hardy; nineteenth-century fiction; history and literature -- nineteenth century; English language and literature; Wessex -- Thomas Hardy; rural skills in literature; literature and society -- nineteenth century; epistemology and literature; evolution in literature; Pierre Bourdieu and literature; education in literature; sociolinguistics and literature; sociology and literature; Victorian fiction; Key words: Thomas Hardy; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Min avhandling heter Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy (disputationsdag: 15 april 2000). Jag fokuserar på två sorters vetande: det traditionella, som jag kallar ‘det vardagliga’, och ‘det specialiserade’, som är knutet till modern vetenskaplig utveckling... LÄS MER

 4. 4. Agreement with Collective Nouns in English

  Detta är en avhandling från Jane Mattisson. English Department, Lund University

  Författare :Magnus Levin; Växjö universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; Engelsk språkvetenskap; English; agreement; concord; collective nouns; language variation; markedness; Longman Spoken American Corpus; grammatical change; corpus; conventionalization; conceptualization; British National Corpus; British English; BNC; Australian English; American English; Agreement Hierarchy; pronouns; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kollektiva substantiv definieras som substantiv som trots att de är singulara till formen betecknar en grupp av individer och som kan uppträda tillsammans med singulara och plurala verb och pronomina ('it'/'they'). Avhandlingen beskriver variation i kongruens vid kollektiva substantiv i amerikansk, brittisk och australiensisk engelska. LÄS MER

 5. 5. Crediting marvels in Seamus Heaney's Seeing things

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Irene Gilsenan Nordin; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; engelska; English language; Engelska;

  Sammanfattning : This is a study of the Irish, Nobel prize-winning poet Seamus Heaney's Seeing Things, (1991), a volume which marks a turning point in Heaney's writing. From an earlier concern with the outer physicality of things, Heaney turns with deepened awareness to the inner landscapes of the mind, where the thingness of things is explored and expressed in language. LÄS MER