Sökning: "Engelska språk och litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 368 avhandlingar innehållade orden Engelska språk och litteratur.

 1. 1. Conversational Writing : A Multidimensional Study of Synchronous and Supersynchronous Computer-Mediated Communication

  Detta är en avhandling från Uppsala : Engelska institutionen

  Författare :Ewa Jonsson; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; CMC; computer-mediated communication; conversational writing; chat; computer chat; ICQ; IRC; Internet relay chat; multidimensional; Biber’s dimensions; synchronous CMC; supersynchronous CMC; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study is a linguistic investigation of two genres of computer-mediated communication (CMC), namely two modes of conversational writing: ‘Internet relay chat’ (synchronous CMC) and ‘split-window ICQ chat’ (supersynchronous CMC). The study employs Douglas Biber’s multifeature multidimensional methodology, taking into account the six dimensions of textual variation in English identified in his 1988 book Variation across speech and writing (i. LÄS MER

 2. 2. Gods, Grammars, and Genres : Towards an Ethics of English Studies in Imperial Sovereignty

  Detta är en avhandling från Normal, IL, USA : Illinois State University

  Författare :Noah Roderick; Janice Neuleib; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Grammar; genre; sovereignty; english studies; rhetoric; language; pedagogy; Engelska; English; Retorik; Rhetoric; Education; Pedagogik; Idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : In this dissertation, the author argues that the post-process movement towards genre-based writing pedagogies is reproducing the logic of neoliberal or free-market ideology. By analyzing the relationship between three paradigms of sovereignty (feudalism, the nation-state, and globalization) and institutionalized language, the author demonstrates that teaching writing as multiple and genred as opposed to teaching it as a single, abstract skill is no a more rational approach, but rather a differently rational approach. LÄS MER

 3. 3. Articulable Humanity Narrative Ethics in Nuruddin Farah's Trilogies

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Hilda Härgestam Strandberg; Heidi Hansson; Stefan Helgesson; Annie Gagiano; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; African literature; Nuruddin Farah; narrative ethics; ethical criticism; precariousness; vulnerability; human dignity; Emmanuel Lévinas; Adriana Cavarero; Judith Butler; postcolonial theory; feminism.; engelska; English;

  Sammanfattning : Fokus för avhandlingen, Att uttrycka det mänskliga: narrativ etik i Nuruddin Farah’s trilogier, är de nio romaner publicerade mellan 1979 och 2011 som tillsammans utgör Nuruddin Farah’s tre trilogier: ”Variations on the Theme of an African Dictatorship,” bestående av Sweet and Sour Milk (1979), Sardines (1981), Close Sesame (1983); “Blood in the Sun,” bestående av Maps (1986), Gifts (1993), Secrets (1998); samt “Past Imperfect,” bestående av Links (2003), Knots (2007), Crossbones (2011). Tematiska och stilistiska skillnader till trots så är dessa trilogier och romaner märkbart sammanhängande i sitt fokus. LÄS MER

 4. 4. Språk, musik och kultur : En studie av hur språkbruket i musikrecensioner speglar kulturella värderingar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

  Författare :Sirpa Koiranen; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; stilistik; pragmatik; musik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Language and music are two forms of human communication with their own semiotic systems. The way in which language use concerning a certain kind of music is linked to the music in question, has been studied from a culture-theoretic perspective, i.e. LÄS MER

 5. 5. The True Story of Alice B. Toklas : Almost the Same but not Quite/not Straight in the Toklas Autobiographies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Engelska institutionen

  Författare :Anna Linzie; Rolf Lundén; Ann Fisher-Wirth; Robyn Wiegman; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English language; autobiography; sexuality; textuality; repetition; supplementarity; mimicry; authorship; writing; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket;

  Sammanfattning : This study investigates three texts that can be provisionally defined as “Toklas autobiographies,” or inscriptions of “the true story of Alice B. Toklas.” These are Gertrude Stein’s The Autobiography of Alice B. Toklas (1933) and The Alice B. LÄS MER