Sökning: "Engelska språk och litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 387 avhandlingar innehållade orden Engelska språk och litteratur.

 1. 1. Apologising in British English

  Författare :Mats Deutschmann; Patricia Poussa; Terttu Nevalainen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; Other Germanic languages; Övriga germanska språk; Sociology; Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; English language; Engelska; English language; Engelska språket; engelska; English;

  Sammanfattning : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. LÄS MER

 2. 2. Språk, musik och kultur : En studie av hur språkbruket i musikrecensioner speglar kulturella värderingar

  Författare :Sirpa Koiranen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; stilistik; pragmatik; musik; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Language and music are two forms of human communication with their own semiotic systems. The way in which language use concerning a certain kind of music is linked to the music in question, has been studied from a culture-theoretic perspective, i.e. LÄS MER

 3. 3. Travelling objects : modernity and materiality in British Colonial travel literature about Africa

  Författare :Nicklas Hållen; Heidi Hansson; Stefan Helgesson; Tim Youngs; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; travel literature; Africa; modernity; materiality; material objects; things; commodity form; commodity culture; postcolonialism; Homi Bhabha; museums; exhibitions; colonialism; geography; space; trade; ethnography; the book; ambivalence; subject-object relations; fetishism; John Speke; Verney Cameron; Henry Stanley; Mary Kingsley; Ewart Grogan; Constance Larymore; Mary Hall; English language; Engelska språket; Literature; litteraturvetenskap; John Hanning Speke; Verney Lovett Cameron; Henry Morton Stanley; postcolonial theory; material culture; colonial discourse; English literature; Engelsk litteratur; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Historia; History; Engelska med litteraturvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : This study examines the functions of objects in a selection of British colonial travel accounts about Africa. The works discussed were published between 1863 and 1908 and include travelogues by John Hanning Speke, Verney Lovett Cameron, Henry Morton Stanley, Mary Henrietta Kingsley, Ewart Scott Grogan, Mary Hall and Constance Larymore. LÄS MER

 4. 4. I tweet like I talk : Aspects of speech and writing on Twitter

  Författare :Peter Wikström; Erica Sandlund; Solveig Granath; Andrea C. Schalley; Ruth Page; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Social media; Twitter; speech; writing; orality; literacy; CMC; remediation; English; Engelska;

  Sammanfattning : This dissertation investigates linguistic and metalinguistic practices in everyday Twitter discourse in relation to aspects of speech and writing. The overarching aim is to investigate how the spoken–written interface is reconfigured in the digital writing spaces of social media. LÄS MER

 5. 5. Articulable Humanity : Narrative Ethics in Nuruddin Farah's Trilogies

  Författare :Hilda Härgestam Strandberg; Heidi Hansson; Stefan Helgesson; Annie Gagiano; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; African literature; Nuruddin Farah; narrative ethics; ethical criticism; precariousness; vulnerability; human dignity; Emmanuel Lévinas; Adriana Cavarero; Judith Butler; postcolonial theory; feminism.; engelska; English;

  Sammanfattning : Fokus för avhandlingen, Att uttrycka det mänskliga: narrativ etik i Nuruddin Farah’s trilogier, är de nio romaner publicerade mellan 1979 och 2011 som tillsammans utgör Nuruddin Farah’s tre trilogier: ”Variations on the Theme of an African Dictatorship,” bestående av Sweet and Sour Milk (1979), Sardines (1981), Close Sesame (1983); “Blood in the Sun,” bestående av Maps (1986), Gifts (1993), Secrets (1998); samt “Past Imperfect,” bestående av Links (2003), Knots (2007), Crossbones (2011). Tematiska och stilistiska skillnader till trots så är dessa trilogier och romaner märkbart sammanhängande i sitt fokus. LÄS MER