Sökning: "Lars Elleström"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Lars Elleström.

 1. 1. Vårt hjärtas vilt lysande skrift : Om Karl Vennbergs lyrik

  Författare :Lars Elleström; Bernt Olsson; Mona Sandqvist; Lunds universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish poetry; intertextuality; intermediality; irony; mysticism; Karl Vennberg; ironi; intermedialitet; mysticism; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken : Jean Claude Arnault, Katarina Frostenson och Rut Hillarp

  Författare :Anette Almgren White; Lars Elleström; Margareta Wallin Wictorin; Christina Ljungberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :literature interpretation; photo poetry; intermediality; narratives; narration; Fotolyrik; intermedialitet; semiotik; poesi och fotografisk bild; text- och bildrelationer; narration; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This bipartite thesis presents and implements an intermedial model for co-reading poems and photographs in paper books, a genre I call photo poetry. A survey of the genre in Sweden was carried out and presented in a selected bibliography in my licentiate thesis. LÄS MER

 3. 3. Intermedial narration i fotolyrik : Två exempel: Katarina Frostenson/Jean Claude Arnault och Rut Hillarp

  Författare :Anette Almgren White; Lars Elleström; Cecilia Lindhé; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Litteraturvetenskap; intermedialitet; visualitet; samspel lyrik och fotografisk bild; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Surprise between media, minds and world : A Peircean process semiotic approach

  Författare :Pedro Atã; Lars Elleström; Kate Maxwell; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; surprise; surprise in poetry; semiosis; cognitive niche construction; Peirce semiotics; process semiotics; distributed cognition; intermediality; Humaniora; Humanities;

  Sammanfattning : The central idea of this thesis is that the relationship between cognition,media and environments is regulated by surprise. The relationship between cognition, media and environments is a foundational problem for studies of cognition, culture and/or communication. LÄS MER

 5. 5. Det groteska : Kroppens språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism

  Författare :Ingemar Haag; Lars Elleström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; grotesque; aesthetics; modernism; Swedish poetry; Pär Lagerkvist; Edith Södergran; Elmer Diktonius; Gunnar Björling; Artur Lundkvist; Harry Martinson; Gunnar Ekelöf; sublime; ornament; mythology; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : It is the objective of this thesis to trace the grotesque image and determine its configurations in Swedish lyrical modernism, and to reveal the theoretical and historical incentives to these images. The grotesque image has been a powerful expression during the 20th century. LÄS MER