Sökning: "literature and society -- nineteenth century"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden literature and society -- nineteenth century.

 1. 1. Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

  Detta är en avhandling från Jane Mattisson. English Department, Lund University

  Författare :Jane Mattisson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Thomas Hardy; nineteenth-century fiction; history and literature -- nineteenth century; English language and literature; Wessex -- Thomas Hardy; rural skills in literature; literature and society -- nineteenth century; epistemology and literature; evolution in literature; Pierre Bourdieu and literature; education in literature; sociolinguistics and literature; sociology and literature; Victorian fiction; Key words: Thomas Hardy; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Min avhandling heter Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy (disputationsdag: 15 april 2000). Jag fokuserar på två sorters vetande: det traditionella, som jag kallar ‘det vardagliga’, och ‘det specialiserade’, som är knutet till modern vetenskaplig utveckling... LÄS MER

 2. 2. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anders Hallengren; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History subjects History of science and ideas; Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; praktisk filosofi; Practical Philosophy;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. LÄS MER

 3. 3. In Between Cultures Franco-American Encounters in the Work of Edith Wharton

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Strääf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; American literature; capital; economic; cultural; social and symbolic; cultural encounter; Edith Wharton; hybridity; in-betweenness; mimicry; narratology; nineteenth-century literature; twentieth-century literature; otherness; women’s literature; Amerikansk litteratur; Edith Wharton; hybriditet; in-betweenness mellanskap ; kapital: ekonomiskt; kulturellt; socialt and symboliskt; kulturmöte; kvinnolitteratur; 1800-tals litteratur; 1900-tals litteratur; mimicry; narratologi; otherness ”den andre” ; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a study of how the American author Edith Wharton (1862-1937) in a number of novels and short stories written between 1876 and 1937 depicts cultural encounters between Americans and Europeans, mostly Frenchmen. Chiefly concerned with Fast and Loose, “The Last Asset”, Madame de Treymes, “Les Metteurs en Scène”, The Custom of the Country and The Age of Innocence, each of which articulates ideas relevant to the theme investigated, the thesis also contains a supplementary discussion of The Reef, The Glimpses of the Moon, The Mother’s Recompense and The Buccaneers. LÄS MER

 4. 4. Dikt i rörelse. Ingrid Sjöstrand och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–1982

  Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

  Författare :Carina Agnesdotter; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; poetry of use; rhetoric; rhetorical situation; metaphor; new social movements; collective identity; women s movement; peace movement; antinuclear movement; Kvinnokamp för fred; Ingrid Sjöstrand; Women s struggle for peace;

  Sammanfattning : Poetry has held a significant position in the argumentation employed by the social movements of Sweden ever since their growth during the later decades of the nineteenth century. This tradition lived on in the new social movements that from the late 1970’s opposed atomic energy and nuclear weapons. LÄS MER

 5. 5. En strid för det som borde vara : Viktor Rydberg som moderniseringskritiker 1891–1895

  Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

  Författare :Andreas Hedberg; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Viktor Rydberg; Sweden; critique of modernization; industrialization; urbanization; nineteenth century; narratology; rhetoric; Viktor Rydberg; moderniseringskritik; industrialisering; urbanisering; 1800-talet; narratologi; retorik; litteratursociologi; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the critique of modernization in the late work of Viktor Rydberg (1828–1895). The primary objects of study are the novel Vapensmeden (”The Armourer”) and the essay ”Den hvita rasens framtid” (”The Future of the White Race”). LÄS MER