Sökning: "nineteenth-century fiction"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden nineteenth-century fiction.

 1. 1. Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

  Detta är en avhandling från Jane Mattisson. English Department, Lund University

  Författare :Jane Mattisson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Thomas Hardy; nineteenth-century fiction; history and literature -- nineteenth century; English language and literature; Wessex -- Thomas Hardy; rural skills in literature; literature and society -- nineteenth century; epistemology and literature; evolution in literature; Pierre Bourdieu and literature; education in literature; sociolinguistics and literature; sociology and literature; Victorian fiction; Key words: Thomas Hardy; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Min avhandling heter Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy (disputationsdag: 15 april 2000). Jag fokuserar på två sorters vetande: det traditionella, som jag kallar ‘det vardagliga’, och ‘det specialiserade’, som är knutet till modern vetenskaplig utveckling... LÄS MER

 2. 2. The Victorian Governess Novel

  Detta är en avhandling från English Studies

  Författare :Cecilia Wadsö-Lecaros; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Victorian governess; didactic fiction; education in literature; women and work in the nineteenth century; nineteenth-century English novel; marginalisation of women; female education in the nineteenth century; English language and literature; governesses in literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnet för min avhandling är den viktorianska guvernantromanen. I artonhundratalets England var arbetet som guvernant ett av de få yrken som stod öppna för medelklasskvinnor. Genom att arbetsförhållandena ofta var svåra, kom den samtida debatten om guvernanternas eländiga situation att bli livlig. LÄS MER

 3. 3. The Archaeological Encounter in British Fiction, 1880–1940

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of English, Uppsala University

  Författare :Leonard Driscoll; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Late-Nineteenth-Century Fiction; Modernism; Archaeology; Thing Theory; Thomas Hardy; H. Rider Haggard; Virginia Woolf; English; Engelska; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Ancient artefacts appeared frequently in late-nineteenth and early-twentieth-century British fiction. Prehistoric stone circles, enigmatic potsherds, Egyptian mummies, and other such antiquities featured in everything from fin de siècle adventure narratives to the major works of High Modernism. LÄS MER

 4. 4. "Vi, civilisationens ljusbärare" : orientalistiska mönster i det sena 1800-talets svenska litteratur och kultur

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Dan Landmark; Örebro universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Orientalism; Heidenstam; Post-colonialism; Litteraturvetenskap; Said; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This thesis deals with Orientalism as it occurs in the period in Swedish literary and cultural history commonly known as “nittitalet” (the nineties), roughly the last decade of the 19th century. The study explores how the interest for the so-called Orient is manifested in works of fiction and poetry as well as in works of non-fiction genres. LÄS MER

 5. 5. Scholarship and Mythopoeia : The ideas of language and myth in the works of Owen Barfield, C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien

  Detta är en avhandling från Manchester : Department of English and America Studies, University of Manchester

  Författare :Maria Kuteeva; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language; myth; philology; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; English; engelska;

  Sammanfattning : This thesis examines the views adopted by Barfield, Lewis and Tolkien on the phenomena of language and myth as discussed in their academic writing and fiction. Part I (Chapters I and II) focuses on the study of language. LÄS MER