Sökning: "iconography"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade ordet iconography.

 1. 1. On Corinthian iconography : the bridled winged horse and the helmeted female head in the sixth century BC

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peter E. Blomberg; Uppsala universitet.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Konst; Konsthistoria; Ikonografi; Grekland; Antiken; Konsthantverk; Keramik; Glas; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Historical cultures; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historiska kulturer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Byzantine holy images and the issue of transcendence and immanence : The theological background of the Late Byzantine Palaiologan iconography and aesthetics of the Chora church, Istanbul

  Detta är en avhandling från Stockholm : Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anne Karahan; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Aesthetics; Balance; Basil the Great; Byzantine; Cappadocian Fathers; Chora church; Chora museum; Church Father; Fresco; Gregory of Nazianzos; Gregory Nazianzen; Gregory of Nyssa; Holy Image; Icon; Iconography; Immanence; Istanbul; John of Damascus; John Damascene; Kariye Camii; Kariye Müzesi; Kinetics; Late Byzantine; Medieval Art; Mosaic; Mural painting; Palaiologan; Palaeologan; Patristics; Transcendence; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : On the basis of theological ideas in the Christian Orthodox tradition in general, and the Cappadocian Fathers in specific, this dissertation examines how the ontology of the transcendent triune God and the human and divine in Christ is implied or manifest in the Late Byzantine Palaiologan mosaics and murals of the Chora church.The study is divided into four chapters. LÄS MER

 3. 3. Historiska porträtt som kunskapskälla : Samlingar, arkiv och konsthistorieskrivning

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Charlotta Krispinsson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; konstvetenskap; Art History; art historiography; portraiture; connoisseurship; iconography; physiognomy; reception history; national portrait collections; art museums; the Swedish Portrait Archive; history of concepts; the iconic turn; Germany; image science; konsthistorieskrivning; porträtt; kännarskap; ikonografi; fysiognomik; receptionshistoria; nationella porträttsamlingar; konstmuseer; Nationalmuseum; Svenska porträttarkivet; svensk porträttkonst; begreppshistoria; den ikoniska vändningen; Tyskland; konstvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a study on the reception history of early modern portraiture, as expressed in Swedish as well as Nordic and German art historiography written 1880-1945. It focuses on the anthropological and anachronic aspects of the encounter between art historian and portrait, which is analysed according to theory on the agency of images. LÄS MER

 4. 4. The Egyptianizing, male, limestone statuary from Cyprus - a study of a cross-cultural, Eastern Mediterranean votive type

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Fanni Faegersten; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ivory; cultural contacts; Egypt; Phoenicia; archaeological contexts; votive gifts; sanctuaries; the Archaic period; transformations of Egyptian dress and jewelry; Egyptianizing iconography; limestone; Cyprus; Cypriote sculpture; wood; “color as pattern”; royal iconography; Ancient history; Antikens och forntidens historia; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är en studie av en grupp cypriska stenskulpturer som ställdes upp som votivgåvor i öns tempel och helgedomar under 500-talet f.Kr. Det som utmärker gruppen är att de bär cypriska versioner av karakteristisk egyptisk klädedräkt och smycken. LÄS MER

 5. 5. De guldglänsande ryttarna : : C-brakteaternas ikonografi i ny belysning

  Detta är en avhandling från Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

  Författare :Johan Adetorp; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; Gold bracteate; Migration Period; Iconography; Iconology; Celtic religion; Germanic religion; Old Norse religion; Old Norse; iconology; Migration period;

  Sammanfattning : The gold-bracteates from the migration period are circular medallion like objects with a diameter of about 5 cm. The production began at approximately AD 450 and came to an end at about AD 550. Thus the bracteates were in use for a period of a hundred years. This dissertation focuses on the iconography of the so called C-bracteates. LÄS MER