Sökning: "biography"

Visar resultat 1 - 5 av 115 avhandlingar innehållade ordet biography.

 1. 1. Defining moments a cultural biography of Jane Eyre

  Detta är en avhandling från Umeå : Moderna språk

  Författare :Philip Grey; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; identity; production; representation; regulation; consumption; circuit of culture; discourse; publishing; biography; canonization; adaptation; education; moral panic; criticism; Charlotte Brontë; Victorian literature; National Curriculum; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the ways in which various practices, such as novel-writing, publishing, book-reviewing, reading for pleasure, adaptation and studying English literature, have produced Jane Eyre’s complex cultural profile. The organizing principle of the study is Paul du Gay, Stuart Hall et al’s ‘circuit of culture’, which identifies five key processes or ‘moments’ as being productive of the meanings that a cultural artefact or text comes to possess. LÄS MER

 2. 2. Interaktion von Leben und Werk bei Schönberg - analysiert anhand seiner Ehekrise des Jahres 1908

  Detta är en avhandling från Peter Lang Publishing Group

  Författare :Marion Lamberth; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap; Musicology; Arnold Schönberg; biography; musical hermeneutics; Richard Gerstl; 20th Century Music; marital crisis; Mathilde Schönberg née Zemlinsky; 20th century music history; Austrian modernism; musical biography; analysis and interpretation; theory of psychological crisis; Zweite Wiener Schule; literary receptionist theories;

  Sammanfattning : This thesis is a contribution to the understanding of the life and work of Arnold Schoenberg as well as to musical hermeneutics. The aims are (1) to scrutinize Arnold Schoenberg’s marital crisis of the year 1908, (2) to probe into the meanings of some representative musical works during this very period, and (3) to compare features in Schoenberg’s life and his creative work. LÄS MER

 3. 3. Utanför gränserna En vetenskapshistorisk biografi om Astrid Cleve von Euler

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kristina Espmark; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science; biography; women scientists; diatoms; botany; geology; archaeology; popular science; boundary-work; Astrid Cleve; Hans von Euler-Chelpin; Sweden; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This dissertation is a scientific biography of Astrid Cleve von Euler. She was Sweden’s first female Ph.D. graduate in the natural sciences (1898) and pursued a scientific career in spite of formal and cultural limitations. LÄS MER

 4. 4. Historielärares historier Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mikael Berg; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; History; history teaching; history didactics; biography; life history; image; concepts; pedagogical content knowledge; content knowledge; transformation.; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyse history teachers’ understanding of the school subject history. The aim have also been to uncover what factors the history teachers say have affected their understanding of the school subject. LÄS MER

 5. 5. Text och tolkning i svenska författarbiografier : Elin Wägners Selma Lagerlöf, Elisabeth Tykessons Atterbom och Fredrik Bööks Verner von Heidenstam

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Inger Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history of Swedish literary biography; Keywords: Literary biography; Swedish 20th century biography; Ira B. Nadel; Leon Edel; General and comparative literature; literature criticism; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; biography and theory; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Undetermined Syftet med avhandlingen är dels att undersöka författarbiografin som litterär text, dels att finna en rimlig ståndpunkt i den teoretiska debatt där biografins fiktionalitet har lyfts fram. I inledningen tar jag upp den teoretiska utveckling som rör detta metaperspektiv. LÄS MER