Sökning: "Blekinge Tekniska Högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 277 avhandlingar innehållade orden Blekinge Tekniska Högskola.

 1. 1. Den regionala transformationsprocessens sociala dimension : Karlskrona 1989-2002

  Författare :Marina Jogmark; Marina Jan-Evert; Bengtsson Lars; Bengt Johannisson; Sweden Blekinge Institute of Technology; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development of places; Karlskrona; IT-industry; renewal; pillars of social capital; structure for action; trust; obligation.; Platsers utveckling; IT-industri; pelare av socialt kapital; utbyten; aktör; förtroende; förpliktelse; förnyelse och stabilitet.; Business administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : How can we understand places and their development processes from a social perspective? The aim of this case study is to understand the emergence of an IT-industry in Karlskrona between 1989-2002 from a social capital perspective. Historically, the production and the form of life of the population in Karlskrona, has been characterized by the fact that Karlskrona is a naval city, which for several centuries has had a naval base and a naval ship yard. LÄS MER

 2. 2. Friluftslivkonflikter i svenska kustlandskap ur ett planerings- och användarperspektiv : Studier av Luleå och Blekinge skärgårdar

  Författare :Rosemarie Ankre; Abdellah Abarkan; Lars Emmelin; Klas Sandell; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; friluftsliv; målkonflikter; kustlanskap; zonering;

  Sammanfattning : Hav och kust har alltid varit viktiga för oss människor. I svenska kustlandskap har boende, infrastruktur och fiskenäring existerat sedan lång tid tillbaka samtidigt som områdena också varit viktiga för nöje och rekreation. LÄS MER

 3. 3. Knowledge and survival in the novels of Thomas Hardy

  Författare :Jane Mattisson; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Thomas Hardy; nineteenth-century fiction; history and literature -- nineteenth century; English language and literature; Literature; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis identifies two different kinds of knowledge in Thomas Hardy's novels: the everyday, passed on from generation to generation, which is non-academic and closely bound to the local environment and its traditions; and the specialised, recorded in the printed word, which is the product of formal education and independent of the local community and its traditions. These two kinds of epistemological competence determine one's ability to adapt and survive in a changing society. LÄS MER

 4. 4. Power Games : Rules and Roles in Second Life

  Författare :Maria Bäcke; Blekinge Tekniska högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; performance; role-play; Second Life; online worlds; virtual worlds; virtual; digital space; rules; hierarchies; subversion; power; negotiation; make-believe; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : This study investigates how the members of four different role-playing communities on the online platform Second Life perform social as well as dramatic roles within their community. The trajectories of power influencing these roles are my main focus. LÄS MER

 5. 5. BitTorrent Traffic Measurements and Models

  Författare :David Erman; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Peer-to-peer; traffic measurements; traffic modelling;

  Sammanfattning : The Internet has experienced two major revolutions. The first was the emergence of the World Wide Web, which catapulted the Internet from being a scientific and academic network to becoming part of the societal infrastructure. The second revolution was the appearance of the Peer-to-Peer (P2P) applications, spear-headed by Napster. LÄS MER