Sökning: "English language and literature"

Visar resultat 1 - 5 av 349 avhandlingar innehållade orden English language and literature.

 1. 1. Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

  Detta är en avhandling från Jane Mattisson. English Department, Lund University

  Författare :Jane Mattisson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Thomas Hardy; nineteenth-century fiction; history and literature -- nineteenth century; English language and literature; Wessex -- Thomas Hardy; rural skills in literature; literature and society -- nineteenth century; epistemology and literature; evolution in literature; Pierre Bourdieu and literature; education in literature; sociolinguistics and literature; sociology and literature; Victorian fiction; Key words: Thomas Hardy; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Min avhandling heter Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy (disputationsdag: 15 april 2000). Jag fokuserar på två sorters vetande: det traditionella, som jag kallar ‘det vardagliga’, och ‘det specialiserade’, som är knutet till modern vetenskaplig utveckling... LÄS MER

 2. 2. Pearl and Contemplative Writing

  Detta är en avhandling från Jane Mattisson. English Department, Lund University

  Författare :Annika Sylén-Lagerholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The Cloud of Unknowing; Julian of Norwich; Margery Kempe; Richard Rolle; Walter Hilton; dream visions in literature; mysticism and literature; Thomas Aquinas and literature; Pseudo-Dionysius in England; religion and literature; literature and theology; medieval English poetry; women and medieval literature; Middle English literature; Gawain author; contemplative writers in medieval England; Pearl author; Pearl; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den engelska medeltidsdikten Pearl studeras främst mot bakgrund av Pseudo-Dionysius tankar samt den samtida kontemplativa litteraturen (d v s Julian of Norwich, Margery Kempe, Walter Hilton, Richard Rolle och den okände författaren av The Cloud of Unknowing). Det är framförallt med avseende på medeltida teologiska frågor om människans möjlighet och begränsing att förstå och återge det gudomliga som denna avhandling kommer med nytt material i forskningen om Pearl. LÄS MER

 3. 3. Agreement with Collective Nouns in English

  Detta är en avhandling från Jane Mattisson. English Department, Lund University

  Författare :Magnus Levin; Växjö universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; Engelsk språkvetenskap; English; agreement; concord; collective nouns; language variation; markedness; Longman Spoken American Corpus; grammatical change; corpus; conventionalization; conceptualization; British National Corpus; British English; BNC; Australian English; American English; Agreement Hierarchy; pronouns; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kollektiva substantiv definieras som substantiv som trots att de är singulara till formen betecknar en grupp av individer och som kan uppträda tillsammans med singulara och plurala verb och pronomina ('it'/'they'). Avhandlingen beskriver variation i kongruens vid kollektiva substantiv i amerikansk, brittisk och australiensisk engelska. LÄS MER

 4. 4. Travelling objects modernity and materiality in British Colonial travel literature about Africa

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University. Department of Language Studies

  Författare :Nicklas Hållén; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; English literature; Engelsk litteratur; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Historia; History; travel literature; Africa; colonialism; John Hanning Speke; Mary Kingsley; Mary Hall; Constance Larymore; Verney Lovett Cameron; Henry Morton Stanley; postcolonial theory; material culture; colonial discourse; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; Literature; litteraturvetenskap; modernity; materiality; material objects; things; commodity form; commodity culture; postcolonialism; Homi Bhabha; museums; exhibitions; geography; space; trade; ethnography; the book; ambivalence; subject-object relations; fetishism; John Speke; Verney Cameron; Henry Stanley; Ewart Grogan;

  Sammanfattning : This study examines the functions of objects in a selection of British colonial travel accounts about Africa. The works discussed were published between 1863 and 1908 and include travelogues by John Hanning Speke, Verney Lovett Cameron, Henry Morton Stanley, Mary Henrietta Kingsley, Ewart Scott Grogan, Mary Hall and Constance Larymore. LÄS MER

 5. 5. Immigration, security and the public debate on US language policy : : A critical discourse analysis of language attitudes in the United States of America

  Detta är en avhandling från Luleå University of Technology

  Författare :Soraya Tharani; Högskolan Dalarna.; Luleå tekniska universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Språkpolitik – Förenta staterna Invandringspolitik – Förenta staterna; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; national identity; societal security; language policy; ethnolinguistic conflict; human rights; language rights; ethnicity; multilingualism; immigration; critical discourse analysis; language attitudes; English language; Spanish language; United States;

  Sammanfattning : The narrative of the United States is of a "nation of immigrants" in which the language shift patterns of earlier ethnolinguistic groups have tended towards linguistic assimilation through English. In recent years, however, changes in the demographic landscape and language maintenance by non-English speaking immigrants, particularly Hispanics, have been perceived as threats and have led to calls for an official English language policy. LÄS MER