Sökning: "face"

Visar resultat 1 - 5 av 1230 avhandlingar innehållade ordet face.

 1. 1. Face Recognition A Single View Based HMM Approach

  Detta är en avhandling från Umeå : Tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Hung Son Le; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; face recognition; pattern recognition; computer vision; HMM; Hidden Markov Models; contrast enhancement; pyramid fusion; image processing; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation addresses the challenges of giving computers the ability of doing face recognition, i.e. discriminate between different faces. Face recognition systems are commonly trained with a database of face images, becoming “familiar” with the given faces. LÄS MER

 2. 2. Face in cyberspace : Facework, (im)politeness and conflict in English discussion groups

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Ibolya Maricic; Växjö universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; computer-mediated discourse; computer-mediated interaction; conflict management; discussion groups; face; facework; flaming; im politeness; strategies; verbal conflict; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; Engelska med språkvetenskaplig inriktning; English;

  Sammanfattning : The purpose of the current study is to explore the discourse strategies and linguistic resources employed by the participants in English electronic discussion fora when handling ‘face’ (public self-image) and conflict online.Two data sets were collected from the moderated Musiclassical mailing list and from the non-moderated alt. LÄS MER

 3. 3. Categorización sociopragmática de la cortesía y de la descortesía Un estudio de la conversación coloquial española

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :María Bernal Linnersand; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sociopragmatics; face-to-face interaction; politeness; impoliteness; context; social effects; autonomy face; affiliative face; role face; colloquial Spanish; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages Spanish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Spanska språket; Spanish; spanska;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to establish a socio-pragmatic categorization of politeness and impoliteness activities in informal interactions. In doing this, we describe the communicative strategies related to (im) politeness phenomena and how they are used to produce certain social effects in face-to-face interaction through the ongoing negotiation of participants’ face (Goffman, 1967). LÄS MER

 4. 4. FACE Disabled People, Technology and Internet

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Peter Anderberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design; FACE; Independent Living; Disability Studies; Social Model; Internet; Functioning; Rehabilitation Engineering; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; SoTL;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling baserar sig på de erfarenheter av Internet som ett antal människor med betydande kroppsliga funktionsnedsättningar gjort. Personerna i studierna är erfarna och duktiga dator- och Internetanvändare och har få eller inga funktionshinder i dator och online världen, men däremot stora funktionshinder i den fysiska världen. LÄS MER

 5. 5. La construcción de la imagen social en dos pares adyacentes: Opinión-acuerdo/desacuerdo y ofrecimiento-aceptación/rechazo Un estudio de la conversación familiar sueca y española

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Romance Studies and Classics, Stockholm University

  Författare :Susanne Henning; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; adjacency pairs; dis preferred turns; opinion-agreement disagreement; offer-acceptance rejection; autonomy face; affiliation face; role face; politeness; Conversation Analysis; Sociocultural Pragmatics; Swedish and Spanish family conversations; Spanish; spanska;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to conduct a contrastive analysis on a corpus of Swedish and Spanish family conversations with respect to two adjacency pairs: opinion-agreement/disagreement (OADs) and offer-acceptance/rejection (OARs). On one hand, from a structural perspective, based on the methodology of Conversation Analysis, one of the objectives is to observe how (dis)preferred turns of the OADs and OARs are managed by the interlocutors. LÄS MER