Sökning: "history and literature -- nineteenth century"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden history and literature -- nineteenth century.

 1. 1. Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

  Detta är en avhandling från Jane Mattisson. English Department, Lund University

  Författare :Jane Mattisson; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Thomas Hardy; nineteenth-century fiction; history and literature -- nineteenth century; English language and literature; Wessex -- Thomas Hardy; rural skills in literature; literature and society -- nineteenth century; epistemology and literature; evolution in literature; Pierre Bourdieu and literature; education in literature; sociolinguistics and literature; sociology and literature; Victorian fiction; Key words: Thomas Hardy; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Min avhandling heter Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy (disputationsdag: 15 april 2000). Jag fokuserar på två sorters vetande: det traditionella, som jag kallar ‘det vardagliga’, och ‘det specialiserade’, som är knutet till modern vetenskaplig utveckling... LÄS MER

 2. 2. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anders Hallengren; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History subjects History of science and ideas; Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; litteraturvetenskap; Literature; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. LÄS MER

 3. 3. Svenska siffror : Nationell integration och identifikation genom statistik 1800–1870

  Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlunds förlag

  Författare :Henrik Höjer; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Nationalism; history of statistics; nation building; representations; national identity; history of books; history of science; the public sphere; Tabellverket; Sweden 1800–1870; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the nation building process in Sweden. How was a national identity constructed? One answer to this question is that statistical representations of the nation played a major role to shape a visual image of Sweden. Statistical books became a popular genre during the nineteenth century. LÄS MER

 4. 4. Bildning i skuggan av läroverket Bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande i svenska gymnasistföreningar 1850-1914

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Björn Norlin; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; liberal education; peer group socialisation; collective identity; youth movement; pupil culture; fraternity; pupil association; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History;

  Sammanfattning : The present dissertation investigates pupil fraternities in the Swedish state grammar school system from 1850 to 1914, in an effort to contribute to the understanding of peer group socialisation as part of the overall pedagogical process. Focus is trained on the practice of liberal education (Sw. LÄS MER

 5. 5. Revolution and Revelation: Theology in the Political Thought of Friedrich Julius Stahl, Wilhelm Weitling and Karl Theodor Welcker

  Detta är en avhandling från Göteborg : LIR.Skrifter

  Författare :Anton Jansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Friedrich Julius Stahl; Wilhelm Weitling; Karl Theodor Welcker; religion and politics; political theology; political ideologies; Vormärz; nineteenth-century Germany; intellectual history; history of political thought; history of ideas; historical semantics.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER