Sökning: "epistemology and literature"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden epistemology and literature.

 1. 1. Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

  Detta är en avhandling från Jane Mattisson. English Department, Lund University

  Författare :Jane Mattisson; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Thomas Hardy; nineteenth-century fiction; history and literature -- nineteenth century; English language and literature; Wessex -- Thomas Hardy; rural skills in literature; literature and society -- nineteenth century; epistemology and literature; evolution in literature; Pierre Bourdieu and literature; education in literature; sociolinguistics and literature; sociology and literature; Victorian fiction; Key words: Thomas Hardy; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Min avhandling heter Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy (disputationsdag: 15 april 2000). Jag fokuserar på två sorters vetande: det traditionella, som jag kallar ‘det vardagliga’, och ‘det specialiserade’, som är knutet till modern vetenskaplig utveckling... LÄS MER

 2. 2. The Epistemology of Rhetoric : Plato, Doxa and Post-Truth

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Literature, Uppsala University

  Författare :Erik Bengtson; Mats Rosengren; Otto Fischer; Jon Viklund; Ekaterina V. Haskins; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; doxa; epistemology; post-truth rhetoric; Plato; Aristotle; Roland Barthes; Robert Hariman; Ruth Amossy; Mats Rosengren; rhetorical anthropology; rhetorical ontology; argumentation theory; autonomy; Rhetoric; Retorik;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop an epistemology of rhetoric in light of the apparent contemporary post-truth condition of society. Epistemology is hereby understood as concerned with principles for knowledge production within the academic discipline of rhetoric, as well as with an understanding of knowledge production in the public realm. LÄS MER

 3. 3. "Äger du en skruvmejsel?” Litteraturstudiets roll i läromedel för gymnasiets yrkesinriktade program under Lpf 94 och Gy 2011

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

  Författare :Katrin Lilja Waltå; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Model Reader; Eco; epistemology; view of literature; Swedish High School; textbook research; literature study; subject concept; Bildung; literature education;

  Sammanfattning : Ph.D. LÄS MER

 4. 4. Textteori för läsforskare

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Christian Mehrstam; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Litteraturvetenskap; Literary studies; Text theory; reader-response theory; reception æsthetics; systems; reader-resonse theory; reception aesthetics; systems theory; language games; dramatism; epistemology; interaction; transaction; didactics; Ludwig Wittgenstein; Kenneth Burke; Niklas Luhmann; Vladimir Mayakovsky; textbooks; national curricula;

  Sammanfattning : The dissertation examines a prevalent problem in reception studies: how can we actually observe and describe the text (defined as an element that enables and restricts reading experiences) as either given and transcendent to any reading practice or as uniquely produced in each reading? The author tries to find a solution by aid of Wittgenstein's philosophy of language, Kenneth Burke's socio-rhetorics and Niklas Luhmann's systems theory. These perspectives are discussed in turn and tested in readings of a few pages on Mayakovsky and futurism taken from a textbook. LÄS MER

 5. 5. Om kyrklundheten : Värde, kunskap och skrivande i Willy Kyrklunds Om godheten

  Detta är en avhandling från ellerströms förlag

  Författare :Johan Sahlin; Växjö universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kyrklund; naturalism in ethics; ethical dilemmas; personal identity; self-reflexive literature; metafiction; rhetoric; hybrid genre; essay genre; essayism; philosophy and literature; epistemology; empiricism; rationalism; logical empiricism; Kaila; Darwinism; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The quest for certainty is a constant theme in the works of Swedish-Finnish author Willy Kyrklund. This quest is communicated both explicitly in essayistic prose articles and implicitly as a theme in his works of fiction. LÄS MER