Sökning: "sociology and literature"

Visar resultat 1 - 5 av 165 avhandlingar innehållade orden sociology and literature.

 1. 1. Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

  Detta är en avhandling från Jane Mattisson. English Department, Lund University

  Författare :Jane Mattisson; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Thomas Hardy; nineteenth-century fiction; history and literature -- nineteenth century; English language and literature; Wessex -- Thomas Hardy; rural skills in literature; literature and society -- nineteenth century; epistemology and literature; evolution in literature; Pierre Bourdieu and literature; education in literature; sociolinguistics and literature; sociology and literature; Victorian fiction; Key words: Thomas Hardy; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Min avhandling heter Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy (disputationsdag: 15 april 2000). Jag fokuserar på två sorters vetande: det traditionella, som jag kallar ‘det vardagliga’, och ‘det specialiserade’, som är knutet till modern vetenskaplig utveckling... LÄS MER

 2. 2. För att bli kvinna - och av lust : en studie i tonårsflickors läsning

  Detta är en avhandling från B. Wahlströms Bokförlag AB, Box 30022, 104 25 Stockholm

  Författare :Maria Ulfgard; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; reception study; text analysis theory; gender theory; literary didactics; receptionsstudie; textteori; litterär analys; genusstudie; litteraturdidaktik; literature criticism; Key words: girl’s reading; gender; reading culture; spare time; reception theory; transactional reading; teaching literature; literary canon; General and comparative literature; Swedish syllabus.; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; literary theory; litteraturteori; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Humanities Social Sciences; Flickböcker; Läsvanor; Litteraturpedagogik; Litteraturupplevelse; Litteraturreception; Tonårsflickor; Genusaspekter;

  Sammanfattning : As part of the development of the teaching of literature in school, it is also important to reflect upon what pupils read outside school. This thesis deals with the spare time reading of twenty 15-16-year-old girls which has been examined during a two-year period. LÄS MER

 3. 3. Hyperworks : On Digital Literature and Computer Games

  Detta är en avhandling från Uppsala : Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Anna Gunder; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Sociology of Literature; Digital Literature; Ergodic Literature; Hypertext Fiction; Cybertext; Computer Game; Narratology; Ludology; Game Studies; New Media Studies; Textual Criticism; Media Theory; Michael Joyce; J. K. Rowling; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study investigates the effects of digitization on literature and literary culture with focus on works of literary fiction and other kinds of works inspired by such works. The concept of “hyperworks” refers to works intended to be navigated multisequentially, i.e. the users create their own paths through the work by making choices. LÄS MER

 4. 4. Slippery paths : The performance and canonization of Turkic literature and Uyghur muqam song in Islam and modernity

  Detta är en avhandling från Ann Arbor : ProQuest, UMI Dissertations Publishing

  Författare :Nathan Light; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folklore; Song; Islam; Muqam; Modernity; Language; literature and linguistics; Social sciences; Turkic; Canonization; Middle Eastern literature; Uyghur; Performance; China; Asian literature; Turkic languages; Turkiska språk; Literature; Litteraturvetenskap; Religionshistoria; History of Religions;

  Sammanfattning : In the past forty years the fluid Uyghur muqam song tradition has been transformed into a cultural canon used to represent the Uyghur ethnic group within China and on the world stage. Traditional muqam performers have provided the magma of songs that scholars and politicians have edited into an invented "great tradition" which supports a Uyghur claim to an important piece world cultural history. LÄS MER

 5. 5. Shock and Naturalization - An Inquiry into the Perception of Modernity

  Detta är en avhandling från Carl Cassegård, Stjärng.15, 234 31 Lomma

  Författare :Carl Cassegård; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kawabata Yasunari; Murakami Haruki; Japanese studies; literature; Adorno; Benjamin; modernity; critical theory; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In sociology shock is often seen as emblematic of modernity. However, while Benjamin and Simmel famously portray the big city crowd - and by extension modernity itself - as an arena of shock, shock sensations are notable for their absence in depictions of the crowd as well as of modernity as a whole in much contemporary literature. LÄS MER