Sökning: "kth energi"

Visar resultat 1 - 5 av 261 avhandlingar innehållade orden kth energi.

 1. 1. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen : En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Författare :Mats Johan Lundström; Tigran Haas; Ulf Ranhagen; Stefan Lundberg; Nilsson Kristina L; KTH; []
  Nyckelord :planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER

 2. 2. Thermochemical behavior of pretreated biomass

  Författare :Amit Kumar Biswas; Weihong Yang; Wlodzimierz Blasiak; Henrik Kusar; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Biomass; Pretreatment; therochemical conversion; pyrolysis; combustion; SRA - Energy; SRA - Energi; Energy Engineering;

  Sammanfattning : Mankind has to provide a sustainable alternative to its energy related problems. Bioenergy is considered as one of the potential renewable energy resources and as a result bioenergy market is also expected to grow dramatically in future. However, logistic issues are of serious concern while considering biomass as an alternative to fossil fuel. LÄS MER

 3. 3. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Författare :Maja Fjæstad; Thomas Kaiserfeld; Thomas Jonter; Henrik Björck; KTH; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; History of technology; Teknikhistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 4. 4. Study of the Apparent Kinetics of Biomass Gasification Using High-Temperature Steam

  Författare :Aliaksandr Alevanau; Weihong Yang; Wlodzimierz Blasiak; Anna Ponzio; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; high temperature gasification; random pore model; grain model; volumetric model; TGA; Thermal energy engineering; Termisk energiteknik; SRA - Energy; SRA - Energi;

  Sammanfattning : Among the latest achievements in gasification technology, one may list the development of a method to preheat gasification agents using switched ceramic honey combs. The best output from this technology is achieved with use of water steam as a gasification agent, which is heated up to 1600 °C. LÄS MER

 5. 5. Conversion of biomass and waste using highly preheated agents for materials and energy recovery

  Författare :Pawel Donaj; Wlodzimierz Blasiak; Tobias Richards; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; biomass; waste; pyrolysis; gasification; ASR; Metallurgical process engineering; Metallurgisk processteknik; SRA - Energy; SRA - Energi;

  Sammanfattning : One of the greatest challenges of human today is to provide the continuous and sustainable energy supply to the worldwide society. This shall be done while minimizing all the negative consequences of the operation(s) to the environment and its living habitants including human beings, taking from the whole life cycle perspective. LÄS MER