Sökning: "energi"

Visar resultat 1 - 5 av 869 avhandlingar innehållade ordet energi.

 1. 1. Energi som kunskapsområde Om praktik och diskurser i skolan

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Per Gyberg; Lars Ingelstam; Kerstin Bergqvist; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Discourse; knowledge; practice; meaning formation; points of correlation; inclusion and exclusion; meaning relationships; school; energy; supply; user; science; civilisation-critic; Energi; studier; undervisning; grundskolan; gymnasieskolan; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study concerns how energy is treated as an area of knowledge in the Swedish school. Energy is encountered in traditional subjects such as history, physics and social studies. Energy also has another entry due to its constant relevance in the world outside school, thereby obligating school to address and discuss energy within its curriculum. LÄS MER

 2. 2. Energi- och koldioxidskatten : styrmedel eller inkomstkälla?

  Detta är en avhandling från Umeå : Rättsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

  Författare :Asbjörn Eriksson; Umeå universitet.; [1996]
  Nyckelord :Energiskatt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mats Johan Lundström; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER

 4. 4. Heating of buildings from a system perspective

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Moa Swing Gustafsson; Mälardalens högskola.; Högskolan Dalarna.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik; Energy and Built Environments; Energi och samhällsbyggnad;

  Sammanfattning : Energy efficiency measures in buildings are considered to have great potential for reducing total energy use, and contribute to a reduced climate and environmental impact. In Sweden, however, there is a focus on bought energy, which does not always reflect the environmental and climate impact. LÄS MER

 5. 5. The impact on the energy system of heating demands in buildings A case study on district heating and electricity for heating in Falun, Sweden

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen university press

  Författare :Moa Swing Gustafsson; Mälardalens högskola.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Sammanfattning : Energy efficiency measures in buildings are considered to have great potential in order to reduce total energy consumption, and thus contribute to a reduced environmental impact and a better climate. In Sweden, however, the energy performance requirements for buildings are formulated in terms of bought energy, i.e. LÄS MER