Sökning: "Planering och beslutsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 54 avhandlingar innehållade orden Planering och beslutsanalys.

 1. 1. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mats Johan Lundström; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER

 2. 2. Enabling socio-technical transitions – electric vehicles and high voltage electricity grids as focal points of low emission futures

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Martin Albrecht; KTH.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socio-technical system; innovation system; transition; MLP; TIS; low emission future; electric vehicles; high voltage transmission grid; Sweden; Norway; Denmark; Finland; United Kingdom; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : Today humankind is facing numerous sustainability challenges that require us to question CO2 intensive practices like those present in the transport and energy sector. To meet those challenges, many countries have adopted ambitious climate targets. Achieving such targets requires an understanding of the wider socio-technical context of transitions. LÄS MER

 3. 3. Risk, language and discourse

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Max Boholm; KTH.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; risk; safety; concept; meaning; definiton; discourse; langauge; risk communication; corpus linguistics; content analysis; nanotechnology; nanoparticle;

  Sammanfattning : Avhandlingen analyserar begreppet risk och hur detta begrepp strukturerar diskurs. Ett centralt intresse för analysen är faktisk språkanvändning.          I den första artikeln analyseras de engelska begreppen risk, safety and security och deras relation. Analysen bygger på korpusdata (the Corpus of Contemporary American English). LÄS MER

 4. 4. E-government and E-governance local implementation of E-government policies in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Irene Bernhard; KTH.; Högskolan Väst.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; e-governance; e-government; implementation; policy entrepreneurs; municipal contact centres; policy networks; New Public Management; Sweden; Informatik; Informatics; E-governance;

  Sammanfattning : It is recognized in international research that the public sector has been transformed into a networked, open and more flexible, informal and interactive governance structure. This is described as a transition from "government to governance". Sweden is one of the international leaders with regards to e-government development. LÄS MER

 5. 5. Varför gör vi inte som vi säger? Realitet, retorik och dialektik i svensk stadsutveckling med fokus på energi och fysiska strukturer

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Tony Svensson; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Complexity; comprehensive planning; dialectic; indicators; reality; resilience; rhetoric; urban planning; Komplexitet; översiktsplanering; dialektik; indikatorer; realitet; resiliens; retorik; fysisk planering; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : In this doctoral thesis, case-studies on comprehensive planning and urban development in two Swedish municipalities reveals explanations and answers to how urban form that affects energy use and climate has changed between 1990-2010, how visions and goals are expressed in planning documents and what might cause the gap between the rhetoric of planning and the reality of urban development concerning energy and climate issues.Several methods are used under the canopy of case study methodology and an abductive research approach; time-series analysis with GIS-indicators to measure changes in urban structure; discourse analysis with a focus on rhetoric and interviews with responsible planning officials using a range of dialectics-based concepts as a framework to reveal hidden structures and mechanisms behind the gap. LÄS MER