Sökning: "samhällsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 88 avhandlingar innehållade ordet samhällsplanering.

 1. 1. Samhällsplanering och lokalsamhälle : en sociologisk analys av den sociala samhällsplaneringens möjligheter och begränsningar, illustrerad av tre ortsstudier i Norrbottens län

  Författare :Lars Dahlgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL DEVELOPMENT PLANNING; SOCIAL PLANNING; PLANNING METHODS; COMMUNITY STUDY; WAY OF LIFE; DIVISION OF LABOUR;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to make a contribution to the creation of more efficient social planning. It has been formulated in the following way: 1. To describe how social planning has developed in Sweden and what role sociological knowledge has played in this process. 2. LÄS MER

 2. 2. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen : En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Författare :Mats Johan Lundström; Tigran Haas; Ulf Ranhagen; Stefan Lundberg; Nilsson Kristina L; KTH; []
  Nyckelord :planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER

 3. 3. Specimen politicum, de legitima reipublicæ gubernatione, ad felicitatem civilem obtinendam; quod annuente amplissima facultate philosophica, et moderante ... Matthia Asp ... pro gradu publice examinandum sistit Petrus Djurberg, Upsaliensis. In auditorio Gustaviano majori ad diem XI. Maji. Horis antemeridianis

  Författare :Matthias Asp; Petrus Djurberg; Matthias Asp; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Public administration; City planning; Samhällsplanering; Förvaltning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på platsmarknadsföring

  Författare :Elin Berglund; Hans Westlund; Stig Westerdahl; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Platsmarknadsföring; platsförsäljning; promotion; territoriell konkurrens; entreprenöriell politik; attraktivitet; samhällsplanering;

  Sammanfattning : The overarching aim of this study is to contribute with new perspectives on place marketing, theoretically as well as empirically. More specifically, the aim is to characterize the place marketing research literature, describe its content and explore the extent to which it is valid in a Swedish municipal context. LÄS MER

 5. 5. En hållbar trafiklösning för nya Slussen? : Uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveckling i Slussenprojektet

  Författare :Jesper Bjarnestam; Eva Andersson; Johan Jansson; Lennart Tonell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainability; sustainable urban development; sustainable development; sustainable city; sustainable cities; sustainable transport; new mobilities; planning; traffic planning; urban planning; policy; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; hållbar trafikplanering; hållbara transporter; hållbar utveckling; samhällsplanering; stadsplanering; trafikplanering; fysisk planering; Slussen; Stockholm; Human geography; Kulturgeografi; Geography; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis examines perceptions of sustainability and sustainable urban development among actors involved in the project of rebuilding Slussen in central Stockholm. Views on the suggested new traffic solution and what would make a sustainable solution, the concepts of sustainability and sustainable urban development and how these concepts are interpreted and applied as policy, are especially investigated. LÄS MER