Sökning: "klimatpåverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade ordet klimatpåverkan.

 1. 1. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen : En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Författare :Mats Johan Lundström; Tigran Haas; Ulf Ranhagen; Stefan Lundberg; Nilsson Kristina L; KTH; []
  Nyckelord :planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER

 2. 2. LCA and LCCA in the design of geotechnical engineering works

  Författare :Ida Samuelsson; Stefan Larsson; Johan Spross; Rasmus Rempling; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Life Cycle Assessment; Life Cycle Cost Analysis; climate impact; costs; geotechnical engineering; Livscykelanalys; Livscykelkostnadsanalys; klimatpåverkan; kostnader; geoteknik; Soil and Rock Mechanics; Jord- och bergmekanik;

  Sammanfattning : Geotechnical engineering works are part of almost all construction and infrastructure projects. The geotechnical engineering work contributes to the impact on the environment and gives rise to costs throughout its life cycle. LÄS MER

 3. 3. Assessment of sustainability aspects when making pre-renovation decisions

  Författare :Karin Farsäter; Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ombyggnad; Livscykelanalys LCA ; Potentiell klimatpåverkan; Renoveringsbeslut; Refurbishment; Retrofit; Life cycle assessment LCA ; Climate change potential;

  Sammanfattning : A considerable amount of Europe’s building stock needs to be renovated. The most common reasons for carrying out renovations are acute technical issues or the expiring life span of a building or its components. LÄS MER

 4. 4. The role of biobased building materials in the climate impacts of construction : Effects of increased use of biobased materials in the Swedish building sector

  Författare :Diego Peñaloza; Magnus Wålinder; Martin Erlandsson; Andreas Falk; Johanna Berlin; Dimitris Athanassiadis; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; LCA; timber buildings; timber bridges; biobased building materials; dynamic LCA; climate change mitigation; building stock; scenario analysis; biogenic carbon; Byggvetenskap; Civil and Architectural Engineering;

  Sammanfattning : A significant share of the global climate change impacts can be attributed to the construction sector. One mitigation strategy is increasing the use of biobased materials. Life cycle assessment (LCA) has been used to demonstrate the benefits of this, but forest complexities create uncertainty due to omission of key aspects. LÄS MER

 5. 5. Life cycle assessment of transport systems and transport infrastructure : Investigating methodological approaches and quantifying impacts at project and network levels

  Författare :Carolina Liljenström; Anna Björklund; Susanna Toller; Rolf André Bohne; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Strategier för hållbar utveckling; Strategies for sustainable development;

  Sammanfattning : Reducing greenhouse gas emissions from the transport sector is a key challenge to reach global climate targets and limit global warming to below 2 ºC. The use of life cycle assessment (LCA) may provide knowledge about the environmental impacts of transport systems so that emission reduction measures can be identified. LÄS MER