Sökning: "Kjell Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Kjell Gustafsson.

 1. 1. Constitutive and fatigue crack propagation behaviour of Inconel 718

  Författare :David Gustafsson; Kjell Simonsson; Johan Moverare; Sjöström Sören; Sten Johansson; Christer Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Nickel-base superalloys constitutive modelling mean stress relaxation fatigue crack propagation hold times grain boundary embrittlement;

  Sammanfattning : In this licentiate thesis the work done in the TURBO POWER project Influence of high temperature hold times on the fatigue life of nickel-based superalloys will be presented. The overall objective of this project is to develop and evaluate tools for designing against fatigue in gas turbine applications, with special focus on the nickel-based superalloy Inconel 718. LÄS MER

 2. 2. High temperature fatigue crack propagation behaviour of Inconel 718

  Författare :David Gustafsson; Kjell Simonsson; Johan Moverare; Sören Sjöström; Ulrich Krupp; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The overall objective of this work has been to develop and evaluate tools for designing against fatigue in gas turbine applications, with special focus on the nickel-based superalloy Inconel 718. The fatigue crack propagation behaviour under high temperature hold times has been studied. LÄS MER

 3. 3. Laborativt arbete i fysikundervisningen : Något som behöver diskuteras!

  Författare :Jan Andersson; Margareta Enghag; Gunnar Jonsson; Kjell Magnusson; Peter Gustafsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Laborativt arbete; Fysikdidaktik; Kommunikation; Effektivitet; Laborationsformer; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : BaksidestextI gymnasieskolans kursplaner för ämnet fysik framhålls det undersökande arbetssättet genom att betona att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att söka svar på frågor, planera, genomföra, tolka och redovisa experiment. Eleverna ska dessutom ges möjligheter att använda sina kunskaper i fysik för att kommunicera, argumentera och presentera slutsatser. LÄS MER

 4. 4. Aspects of Crack Growth in Single-Crystal Nickel-Base Superalloys

  Författare :Christian Busse; Daniel Leidermark; Kjell Simonsson; Johan Moverare; David Gustafsson; Björn Sjödin; Louis J. Ghosn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This Licentiate of Engineering thesis is a product of the results generated in the research project KME-702, which comprises modelling, microstructure investigations and material testing of cast nickel-base superalloys.The main objective of this work is to model the fatigue crack propagation behaviour in single-crystal nickel-base superalloys. LÄS MER

 5. 5. Modelling of fatigue crack propagation in Inconel 718 under hold time conditions

  Författare :Erik Lundström; Kjell Simonsson; Tomas Månsson; David Gustafsson; Johan Moverare; Martin Hughes; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis an investigation and modelling of the fatigue crack propagation in the nickel based superalloy Inconel 718, with a special emphasis on the effect of hold times, is presented. The modelling work has been concentrated on describing the hold time fatigue crack propagation by using the concept of a damaged zone in front of the crack tip, which is believed to have a lowered resistance against crack propagation. LÄS MER