Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i skilda verkligheter : en kritisk ansats

Detta är en avhandling från Linköpings universitet : Institutionen för pedagogik och psykologi

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.