Sökning: "critical realism"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade orden critical realism.

 1. 1. The Critical God : Revisiting Reinhold Niebuhr's existential turn in the realist tradition

  Detta är en avhandling från Aberystwyth : Aberystwyth University

  Författare :Guilherme Marques-Pedro; Howard Williams; Andrew Linklater; David McLellan; Campbell Craig; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International Relations Theory; Realism; Liberalism; Existentialism; Christian Theology; Reinhold Niebuhr; Thomas Hobbes; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om det som är - ontologins metodologiska relevans inom positivism, relativism och kritisk realism Concerning Being. Ontology and its methodological relevance within Positivism, Relativism and Critical Realism

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Daniel Seldén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ontology; methodology; critical realism; positivism; relativism; anorexia nervosa; sociology; multifactorial explanation; biopsychosocial;

  Sammanfattning : The main puq)ose of this thesis is to argue for the methodolo~.,'ical rclevance of a critical realist, stratified ontology for the process of scientific knowledge production. The case of anorexia nervosa is ch osen to illustrate thc argumcnt. LÄS MER

 3. 3. Electronic Healthcare Ontologies Philosophy, the real world and IT structures

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Martin Berzell; Ingemar Nordin; Urban Forsum; Daniel Karlsson; Ingvar Johansson; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; medical informatics; ontology; terminology; critical realism; immanent realism; Filosofi; medicinsk informatik; ontologi; terminologi; kritisk realism; immanent realism; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : The thesis investigates how the notion of ‘ontology’ has been used in the field of medical informatics and knowledge representation. Partly to investigate what an ‘ontology’ can be said to represent and what requirements we can have on a good ‘ontology’. LÄS MER

 4. 4. Något betydelsefullt Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet

  Författare :Hans Andersson; Per-Arne Bodin; Irina Sandomirskaja; Ingunn Lunde; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Leonid Dobychin; L. Dobyčin; Russian Literature; Soviet Literature; Soviet Culture; 1920s; 1930s; Prose; Short Stories; Modernism; Formalism; Realism; Encounter; Meeting; Detail; Rhythm; Epiphany; Everyday Life; Bryansk; Leningrad; Petrograd; Saint Petersburg; Leonid Dobyčin; L. Dobyčin; rysk litteratur; sovjetisk litteratur; sovjetisk kultur; 1920-talet; 1930-talet; prosa; noveller; modernism; formalism; realism; möte; detalj; rytm; epifani; vardagsliv; Brjansk; Leningrad; Petrograd; Sankt Petersburg; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This thesis studies the 1931 short story collection Portret [The Portrait] by the Russian author Leonid Ivanovich Dobychin (1894–1936?). My main argument is that the principal theme in Dobychin’s writings arises out of the complexities of human encounters. LÄS MER

 5. 5. Från ”tyst vår” till ”hållbar utveckling” En kritisk diskursanalys av miljöfrågans utveckling 1962–1987

  Detta är en avhandling från Uppsala : Sociologiska institutionen

  Författare :Eduardo Medina; Kerstin Jacobsson; Rafael Lindqvist; Johan Hedrén; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environment; discourse; environmental discourse; critical discourse analysis; ideology; hegemony; institutionalization; sustainable development; ecological modernization; critical realism; world-system; Miljö; diskurs; miljödiskurs; kritisk diskursanalys; ideologi; hegemoni; institutionalisering; hållbar utveckling; ekologisk modernisering; kritisk realism; världssystem; Medio ambiente; discurso; discurso medioambiental; análisis crítico del discurso; ideología; hegemonía; institucionalización; desarrollo sostenible; modernización ecológica; realismo crítico; sistema-mundo; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation studies the development of the environmental issue from a discursive perspective. Through an analysis of views on nature and the environment in several NGOs and main political organs, the dissertation tries to explain how a certain view became hegemonic. LÄS MER