Sökning: "ideologi"

Visar resultat 1 - 5 av 82 avhandlingar innehållade ordet ideologi.

 1. 1. Ideologi och realitetsarbete : om analys av makt och dominans på etnometodologisk grund

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Jan-Axel Swartling; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Publicisten Ivar Harrie : ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944-1960

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons Förlag

  Författare :Kristoffer Holt; Mittuniversitetet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Expressen; presshistoria; Ivar Harrie; ideologi; offentlighetsdebatt; yttrandefrihet; kulturradikalism; humanism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Swedish tabloid; cold war; public discourse; sexuality; education; press; press history; communication history; media history; cultural radicalism; offentligt samtal; publicist; kalla kriget; efterkrigstiden; mediehistoria; kvällspress; chefredaktör; idékritik; bildning; sexualdebatt; religionsdebatt;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en pionjärstudie om publicisten Ivar Harrie (1899-1973) och hans deltagande i det offentliga samtalet under främst sin tid som chefredaktör på Expressen (1944-1960). Genom att studera de första decennierna under efterkrigstidens offentliga samtal genom att framträdande debattörs texter, belyser avhandlingen central tematik från dåtidens aktuella ideologiska, politiska och kulturella problemställningar, ur ett inifrånperspektiv: Kalla kriget, synen på sexualiteten, kristendom och humansim samt bildningsfrågan. LÄS MER

 3. 3. För säkerhets skull : Ideologi och säkerhet i svensk aktiv utrikespolitik 1950-1975

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nerenius & Santérus

  Författare :Hans Lödén; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utrikespolitik; ideologi; säkerhet; doktrin; förändring; aktiv; nationellt intresse; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Caregiving Dilemmas Ideology and Social Interactionin Tanzanian Family Life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Johnson Frankenberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Caregiving dilemmas; ideology; child rights; interaction; language socialization; Tanzania; early childhood relationships; participation; power asymmetries; Omsorgsdilemman; ideologi; barns rättigheter; interaktion; språksocialisation; Tanzania; tidiga barndoms relationer; deltagande; makt asymmetrier;

  Sammanfattning : This thesis explores caregiving ideology and social interaction in Tanzanian families with a focus on guidance and control of young children. The study is set within a context of social change in terms of urbanization as well as the implementation of the Convention on the Rights of the Child. LÄS MER

 5. 5. Från ideal till ideologi konstruktioner av kön och etnicitet inom socialtjänsten

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Marcus Herz; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER