Sökning: "Sam Paldanius"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sam Paldanius.

 1. 1. Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i skilda verkligheter : en kritisk ansats

  Författare :Sam Paldanius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Delaktighet; arbetsliv; organisation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the meaning and use of the concept of participation in a municipal process of organizational change in the early 1990-s. The aim of the organizational change was to reform the' entire public administration in Sweden in to management by objectives (millstyrning). LÄS MER

 2. 2. Ointressets rationalitet : om svårigheter att rekrytera arbetslösa till vuxenstudier

  Författare :Sam Paldanius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :rekrytering; vuxenstudier; arbetslöshet; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertiation's main purpose is to study the rationality of reluctance and indifference to adult education. Research in the field of adult education has shown that the people who are most difficult to recruit are also those who need education the most, namely adult individuals who lack upper secondary qualifications. LÄS MER