Sökning: "innehåll"

Visar resultat 1 - 5 av 415 avhandlingar innehållade ordet innehåll.

 1. 1. Adoption av elektronisk handel Innehåll, kontext, process och samspelet mellan dessa

  Detta är en avhandling från Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Monika Magnusson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik och systemvetenskap; Information Systems; Informatik; Adoption ”adoption” ; e-commerce “elektronisk handel” ; SME ”små och medelstora företag” ; conceptual framework ”konceptuellt ramverk” ; content ”innehåll” ; context ”kontext” ; process ”process” .; Elektronisk handel; adoption; små och medelstora företag; konceptuellt ramverk; innehåll; kontext; process;

  Sammanfattning : E-commerce is far more common in large firms than in small and medium-sized enterprises (SMEs). As a result SMEs risk competitive disadvantages. A growing body of research has attended to this problem but few studies examine the adoption of e-commerce from a broader contextual perspective. LÄS MER

 2. 2. Innehåll i text : en genomgång av faktorer av betydelse för texters innehåll, uppbyggnad och sammanhang

  Detta är en avhandling från Lund : Studentlitt

  Författare :Gunnel Källgren; Stockholms universitet.; [1979]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Språkvetenskap; Textlingvistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lärares raster : innehåll i mellanrum

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Ulla Karin Nordänger; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics; teachers; recess periods; professional content; interspace; interaction alertness; burnout; abstract sociality; back regions; team; Pedagogy and didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studien har som syfte att beskriva lärares raster och att utifrån fältets problem generera en konkret teori om rasternas innehåll och betydelse för lärares arbete. I de inledande observationerna av lärares raster, som görs av 144 lärarstudenter på sin första praktik, beskrivs att lärare ägnar stor del av rasterna åt att fortsätta undervisa. LÄS MER

 4. 4. Kommunikativa strategier i texter om tobaksavvänjning Innehåll, argumentation och modelläsare

  Detta är en avhandling från Växjö : Linneaus University Press

  Författare :Astrid Skoglund; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish language; critical discourse analysis; smoking cessation; public health education; new rhetoric; argumentation; model reader; motivational interviewing; Svenska språket; kritisk diskursanalys; rökavvänjning; folkhälsoupplysning; nyretorik; argumentation; modelläsare; motiverande samtal; Svenska språket Nordiska språk; Swedish;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine the content and communicative strategies in texts used in a project on tobacco policy delegated by the Swedish government to the National Institute of Public Health (“The National Tobacco Assignment 2008–2010”). The study uses communicative strategies as an umbrella term for the way the texts fulfil the political assignment through adaptation to suit different receivers in a discursive practice with set guidelines for communication between experts and users, and how these strategies are visible in the studied texts. LÄS MER

 5. 5. En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Jidesjö; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Science and technology are important parts of culture. Thus today there is a need for a science education which promotes ‘science for all’ and ‘scientific literacy’ in order to prepare students for citizenship. Earlier studies indicate that many students find it hard to learn science and technology in school. LÄS MER