Sökning: "LISA"

Visar resultat 1 - 5 av 254 avhandlingar innehållade ordet LISA.

 1. 1. Industrial Alloys Studied by Surface Sensitive Techniques

  Detta är en avhandling från Fysiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Lisa Rullik; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-11]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; aluminum alloy; brazing; AA 6063; duplex stainless steel; SAF 2507; XPS; APXPS; XPEEM; XRR; microstructure; aluminiumlegering; hårdlödning; AA 6063; duplexstål; SAF 2507; XPS; APXPS; XPEEM; XRR; mikrostruktur;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning/Populärwissenschaftliche Zusammenfassung (först på svenska/Schwedisch och därefter på tyska/Deutsch)Nästan alla metalliska material som används idag är legeringar. Detta beror på att legeringen har förbättrade fysiska egenskaper som hållfasthet, slitstyrka och korrosionsbeständighet och dessutom bättre prestanda vid höga temperaturer jämfört med de enskilda rena metallerna. LÄS MER

 2. 2. The gamma-tubulin meshwork as a therapeutic target

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Lisa Lindström; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Gamma-tubulin; retinoblastoma; nuclear formation; meshwork; mitochondria; homeostasis;

  Sammanfattning : Cancer is a heterogeneous disease and treatment regime is dependent on type and location of the tumor. Several of the commonly used chemotherapeutics target the functions of the microtubules. One of the major problems with these drugs is the adverse effects associated with their use. LÄS MER

 3. 3. Tamoxifen response in primary breast cancer with special reference to tumour-specific VEGF-A and VEGFR2

  Detta är en avhandling från Lisa Rydén, Enheten för Kirurgi, Lasarettet i Helsingborg, S-251 87, Sweden

  Författare :Lisa Rydén; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; prognosis; randomised controlled trial; adjuvant tamoxifen treatment; vascular endothelial growth factor receptor 2; breast cancer; vascular endothelial growth factor A;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Sverige insjuknar årligen drygt 6000 kvinnor i bröstcancer. Antalet nyinsjuknade kvinnor i sjukdomen stiger något för varje år samtidigt som dödligheten minskar. En av orsaken till den minskade dödligheten är modern medicinsk behandling som idag kompletterar den kirurgiska behandlingen. LÄS MER

 4. 4. Regeneration in periodontal and endosseous implant treatment

  Detta är en avhandling från Lisa Mayfield, Department of Periodontology, Faculty of Odontology, Carl Gustafs väg 34, SE-214 21 Malmö, Sweden

  Författare :Lisa Mayfield; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Odontology; guided tissue regeneration; Pressure sensitive periodontal probe; intraosseous defects; guided bone regeneration; EDTA root surface conditioning; bioabsorbable membrane; stomatology; Odontologi;

  Sammanfattning : In a series of clinical studies regenerative procedures for periodontal disease treatment were evaluated. A reproducibility study of probing measurements using a manual periodontal probe and 3 pressure-sensitive probes showed that measurements obtained using the manual probe were the most repeatable. LÄS MER

 5. 5. Till det lokalas försvar : Civilsamhället i den urbana periferin

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Lisa Kings; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Frivilligorganisationer; Sverige; Stockholm; Invandrarorganisationer; Civila samhället; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology; Civil Society; Urban Periphery; Everyday Life; Rinkeby; Tensta;

  Sammanfattning : Hur ser det civila samhället ut i dagens Förortssverige? Vilka frivilliga organisationer är verksamma i de områden som omväxlande utmålas som segregerade och som terroristcentraler, och som ibland visas upp som den svenska modellens integrationspolitiska mönstersamhällen?Föreställningarna är många, mediebilderna vridna och vardagsverkligheten en annan. I kontrast till demonisering och exotisering skildrar Lisa Kings ett vardagsnära och sekulariserat föreningsliv som i nygammal föreningsdräkt verkar lokalt för att täcka upp där offentliga och privata alternativ inte räcker till. LÄS MER