Sökning: "LISA"

Visar resultat 1 - 5 av 262 avhandlingar innehållade ordet LISA.

 1. 1. Industrial Alloys Studied by Surface Sensitive Techniques

  Detta är en avhandling från Fysiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Lisa Rullik; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-11]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; aluminum alloy; brazing; AA 6063; duplex stainless steel; SAF 2507; XPS; APXPS; XPEEM; XRR; microstructure; aluminiumlegering; hårdlödning; AA 6063; duplexstål; SAF 2507; XPS; APXPS; XPEEM; XRR; mikrostruktur;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning/Populärwissenschaftliche Zusammenfassung (först på svenska/Schwedisch och därefter på tyska/Deutsch)Nästan alla metalliska material som används idag är legeringar. Detta beror på att legeringen har förbättrade fysiska egenskaper som hållfasthet, slitstyrka och korrosionsbeständighet och dessutom bättre prestanda vid höga temperaturer jämfört med de enskilda rena metallerna. LÄS MER

 2. 2. 'A good place to live' : Rethinking residents' place satisfaction and the role of co-creation

  Detta är en avhandling från Lund Studies in Economics and Management

  Författare :Lisa Källström; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-09]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Place marketing; residents; place satisfaction; co-creation; Service-based logic; value-in-use;

  Sammanfattning : Developing a place into ‘a good place to live’ for people of all ages is a prioritized issue in many municipalities in Sweden, as well as around the world. But what do we really mean by ‘a good place to live’? How do the residents themselves comprehend and perceive ‘a good place to live’? And how do municipalities view their place and what they offer to their residents? This thesis explores how ‘a good place to live’ can be understood, conceptualized and studied, and the roles co-creation and the residents themselves play in this context. LÄS MER

 3. 3. The gamma-tubulin meshwork as a therapeutic target

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Lisa Lindström; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Gamma-tubulin; retinoblastoma; nuclear formation; meshwork; mitochondria; homeostasis;

  Sammanfattning : Cancer is a heterogeneous disease and treatment regime is dependent on type and location of the tumor. Several of the commonly used chemotherapeutics target the functions of the microtubules. One of the major problems with these drugs is the adverse effects associated with their use. LÄS MER

 4. 4. Tamoxifen response in primary breast cancer with special reference to tumour-specific VEGF-A and VEGFR2

  Detta är en avhandling från Lisa Rydén, Enheten för Kirurgi, Lasarettet i Helsingborg, S-251 87, Sweden

  Författare :Lisa Rydén; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; prognosis; randomised controlled trial; adjuvant tamoxifen treatment; vascular endothelial growth factor receptor 2; breast cancer; vascular endothelial growth factor A;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Sverige insjuknar årligen drygt 6000 kvinnor i bröstcancer. Antalet nyinsjuknade kvinnor i sjukdomen stiger något för varje år samtidigt som dödligheten minskar. En av orsaken till den minskade dödligheten är modern medicinsk behandling som idag kompletterar den kirurgiska behandlingen. LÄS MER

 5. 5. Regeneration in periodontal and endosseous implant treatment

  Detta är en avhandling från Lisa Mayfield, Department of Periodontology, Faculty of Odontology, Carl Gustafs väg 34, SE-214 21 Malmö, Sweden

  Författare :Lisa Mayfield; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Odontology; guided tissue regeneration; Pressure sensitive periodontal probe; intraosseous defects; guided bone regeneration; EDTA root surface conditioning; bioabsorbable membrane; stomatology; Odontologi;

  Sammanfattning : In a series of clinical studies regenerative procedures for periodontal disease treatment were evaluated. A reproducibility study of probing measurements using a manual periodontal probe and 3 pressure-sensitive probes showed that measurements obtained using the manual probe were the most repeatable. LÄS MER