Sökning: "Anders G. Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden Anders G. Nilsson.

 1. 1. Användare och utvecklare : om anveckling med kalkylprogram

  Författare :Anders Avdic; Göran Goldkuhl; Anders G Nilsson; Owe Johansson; Bo Göranzon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Anveckling; kalkylprogram; användare utvecklare; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : I avhandlingen behandlas förutsättningar och effekter av kalkylprogramanveckling (KPA). KPA utförs av anvecklare, som fungerar både som användare och utvecklare. Anvecklare har djup verksamhetskunskap och viss verktygskunskap. Systemet, som anvecklaren utvecklar med kalkylprogram, kallas kalkylsystem. LÄS MER

 2. 2. Le Fantôme de l’Opéra - Studies on Atoms and Electrons Beneath

  Författare :Chang Liu; Lars G. M. Pettersson; Anders Nilsson; Anders Hellman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Carbon dioxide reduction; Subsurface oxygen; X-ray spectroscopy; Density functional theory; CO desorption; teoretisk fysik; Theoretical Physics;

  Sammanfattning : The carbon dioxide reduction reaction is a promising candidate to tackle ecological challenges of our age. This is due to its capability of reducing carbon dioxide emission generated from the combustion of fossil fuels by converting carbon dioxide into valuable hydrocarbons. LÄS MER

 3. 3. Knowledge Management Methodologies : Contributions from Systems Thinking, Decision Making and Organisational Learning

  Författare :Håkan Sterner; Bengt G. Lundberg; Anders G. Nilsson; SU/KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Data- och informationsvetenskap; Computer and Information Sciences Computer Science; Informatik; Information Systems;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Anskaffning av standardsystem för att utveckla verksamheter - Utveckling och prövning av SIV-metoden : Acquisition of Application Packages for Developing Business Activities - Development and Validation of the SIV method

  Författare :Anders G. Nilsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information Management; standardsystem application package ; programpaket packaged software ; anskaffning software acquisition ; verksamhet business activities ; systemutveckling systems development ; metodik methodology ; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : Anskaffning av programvara kan ses som en möjlighet att utveckla ett företag och dess affärsverksamhet. Det finns idag ett stort utbud av standardiserade programvaror att välja emellan. Sådana produkter brukar i dagligt tal kallas för standardsystem. LÄS MER

 5. 5. Total knee arthroplasty : aspects on improved fixation in the younger patient

  Författare :Anders Henricson; Kjell G Nilsson; Tore Dalén; Sören Toksvig-Larsen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Surgery; Total knee arthroplasty; total knee replacement; mobile bearing; trabecular metal; hydroxy-apatite coating; Kirurgi; Orthopaedics; ortopedi;

  Sammanfattning : The results of total knee arthroplasty are inferior in younger patients. The challenge today is therefore to develop designs and concepts that will last at least 25 years. This thesis has evaluated the fixation to bone of modern designs of knee prostheses uring RSA analysis. LÄS MER