Sökning: "Språkvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1103 avhandlingar innehållade ordet Språkvetenskap.

 1. 1. ”Det här är ju dött tåg liksom…” en studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per Boström; Ann-Catrine Edlund; Marlene Johansson Falck; Ekberg Lena; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Metaphor; ROMANTIC LOVE; Spoken Swedish; Metaphor identification; Discourse dynamic metaphor research; Conceptual metaphor; Cognitive Linguistics; Cultural model; Focus group research; language studies; språkvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the metaphorization of ROMANTIC LOVE in spoken Swedish. The study is based on 4 semi-structured focus group conversations with participants in two age groups; 24–33 and 50–54. A Swedish short film and questions related to the film were used as stimuli for the conversations. LÄS MER

 2. 2. Innehåll i text : en genomgång av faktorer av betydelse för texters innehåll, uppbyggnad och sammanhang

  Detta är en avhandling från Lund : Studentlitt

  Författare :Gunnel Källgren; [1979]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Språkvetenskap; Textlingvistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Topics in the grammar of Kuot, a non-Austronesian language of New Ireland, Papua New Guinea

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Linguistics, Stockholm University

  Författare :Eva Lindström; William McGregor; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Deskriptiv grammatik; papuanska språk; kuot; descriptive linguistics; descriptive grammar; Papuan languages; New Ireland; Papua New Guinea; Papua nya guinea; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis describes certain areas in the grammar of the little-known Kuot language, spoken by some 1,500 people in New Ireland Province in Papua New Guinea. Kuot is an isolate, and is the only non-Austronesian (Papuan) language of that province. The analyses presented here are based on original data from 18 months of linguistic fieldwork. LÄS MER

 4. 4. Pseudosamordningar i svenska särskilt sådana med verben sitta, ligga och stå

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för lingvistik

  Författare :Ulrika Kvist Darnell; Östen Dahl; Åke Viberg; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; pseudosamordning; samordning; underordning; verb; svenska; semantik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Sammanfattning : This is a study of pseudo-coordination in Swedish, a common phenomenon in Swedish and other Scandinavian languages, formally a regular verb (phrase) coordination [V1 CONJ V2] but with some special characteristics: the verb in V1 is a) taken from a restricted set of verbs; b) semantically weak; and c) typically contributes aspectual or modal properties to the construction as a whole. An example is Anton sitter och läser, lit. LÄS MER

 5. 5. Towards a grammatical description of Palula An Indo-Aryan language of the Hindu Kush

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för lingvistik

  Författare :Henrik Liljegren; Östen Dahl; Joan L. G. Baart; Peter E. Hook; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Palula; Indo-Aryan; Dardic; Hindu Kush; Pakistan; Chitral; grammar; phonology; morphology; syntax; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att ge en grammatisk beskrivning av det indoariska språket palula, ett språk med ca 10000 talare i Chitraldistriktet i Pakistans nordvästprovins. Ingen tidigare studie har presenterat detta hittills mycket litet kända språk i detalj och med den omfattning som detta arbete gör. LÄS MER