Sökning: "praxis"

Visar resultat 1 - 5 av 291 avhandlingar innehållade ordet praxis.

 1. 1. Modrande och praxis: en feministfilosofisk undersökning : Mothering and praxis : a feminist philosopphical investigation

  Författare :Ulla M Holm; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Mothering; Ethics; Social pratice ; Praxis; Care; Habitus; Ruddick; Aristotle;

  Sammanfattning : This feminist-philosophical treatise on mothering is concerned with what mothers typically do in nursing children and caring for them. It inquires into the norms they follow and the values and virtues they embrace, not merely in this society but in all societies in which children are cared for. LÄS MER

 2. 2. Psykiatrisk praktik som praxis : exemplet psykiatrin i det svenska försvaret

  Författare :Bengt Starrin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sociology; Sociologi; Psychiatry; Psykiatri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förändringsarbete inom förvaltningen : en praxis-pedagogisk ansats

  Författare :Kjell Berg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Praxis betydelse för etisk teoribildning

  Författare :Niclas Lindström; Lunds universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Praxis; praktik; etisk teori; dygdetik; diskursetik; etik; Ethics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Cells in Culture, Cells in Suspense : Practices of Cultural Production in Foetal Cell Research

  Författare :Andréa Wiszmeg; The Cultural Studies Group of Neuroscience; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANITIES; Parkinson s disease; Foetal cells; Praxis; Evidence Based Practice; Ethnology; Ethnography; Science studies; Diffraction; knowledge production; Ethical issues; ethics in practice; ethnology; ethnography; science studies; foetal cells; parkinson s disease; praxis; knowledge production; ethics in practice; evidence based medicine; diffraction; cell transplantation; cross-disciplinarity; epistemology;

  Sammanfattning : Parkinson’s disease is a neurodegenerative affliction to which researchers have long striven to find a cure. The human embryo is a source of vital cells used in regenerative medicine, as well as a powerful symbol of life. LÄS MER