Sökning: "kulturarv"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet kulturarv.

 1. 1. Att skapa ett kulturarv

  Författare :Vivian Smits; Cornelius Holtorf; Ola W. Jensen; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; cultural heritage; contract archaeology; museum collection; material culture; selection; cultural heritage paradox; kulturarv; uppdragsarkeologi; samling; källmaterial; gallring; urval; kulturarvsparadox; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Det övergripande målet för detta arbete ligger i att utveckla samarbetet mellan aktörerna i det uppdragsarkeologiska verksamhetsfältet, i syfte att optimera urvalet och användningen av de ting som genereras och blir till ett kulturarv. Tyngdpunkten i licentiatuppsatsen ligger på de processer och strukturer som ligger till grund för formering av samlingarna och genom vilka det arkeologiska källmaterialet får en ny identitet som musealt kulturarv. LÄS MER

 2. 2. Plats för kulturarv och turism : Grythyttan - en fallstudie av upplevelser, värderingar och intressen

  Författare :Lotta Braunerhielm; Sune Berger; Sven-Erik Karlsson; Magnus Bohlin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; plats; kulturarv; turism; identitet; upplevelser; måltid; destination; Grythyttan; Bergslagen; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography; place; cultural heritage; tourism; identity; experience; meal;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the tension between cultural heritage and tourism development. A case study was carried out in Grythyttan, a cultural-historical place, located in the municipality of Hällefors in Bergslagen. The central aim of the study is to explore, understand and interpret the tensions between cultural heritage and tourism. LÄS MER

 3. 3. Fabriken som kulturarv : Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985

  Författare :Annika Alzén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial heritage; industrial history; industrial archaeology; cultural heritage; preservation; conservation; gräv dar du står-rörelsen the digging movement ; Norrkoping; industrial landscape; the Museum of Work; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This PhD dissertstion deals with the interest on preserving the heritage from the industrial society which arouse in Sweden during the 1970s.The remains from the industrial scoiety initially had difficulties in asserting themselves as objects of value, due to a number of inhibiting factors which excluded industry as a cultural heritage. LÄS MER

 4. 4. Ett nationellt kulturarv : utveckling av en professionell vård och förvaltning av statliga byggnadsminnen

  Författare :Mia Geijer; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Contract Archaeology and Sustainable Development : Between Policy and Practice

  Författare :Ulrika Söderström; Anders Högberg; Anna Källén; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Contract Archaeology; Sustainable Development; Heritage; Heritage Management; Urban Planning; Policy; Sweden; Kalmar; Uppdragsarkeologi; Arkeologi; Hållbar utveckling; Hållbarhet; Kulturarv; Tillämpat kulturarv; Stadsplanering; Kalmar; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The aim of my PhD work is to study how heritage and archaeological knowledge can be applied in practice to meet the aims of Agenda 2030, in particular goal no.11 Sustainable cities and communities. This licentiate thesis serves to provide a foundation for this research. LÄS MER