Sökning: "dissensus"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet dissensus.

 1. 1. Delade meningar : Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser

  Detta är en avhandling från Retorikförlaget

  Författare :Tommy Bruhn; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; dialogik; flertydighet; ambiguitet; sammansatt publik; pluralism; dissensus; amfiboli; offentlighet; epideiktisk retorik; partiförnyelse; demokratiskt ledarskap; vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt; rhetoric; dialogical; ambiguity; composite audience; pluralism; dissensus; stylistics; amphiboly; public rhetoric; epideictic rhetoric; party reform; democratic leadership; Vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt;

  Sammanfattning : This thesis is an inquiry into rhetorical ambiguity as a property of utterances addressing composite, heterogeneous audiences. The purpose is to develop conceptual tools to analyse ambiguous communicative acts for the outcomes they make possible. LÄS MER

 2. 2. Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Lund : sociologiska inst., Lunds universitet

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : Popular AbstractSociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. LÄS MER

 3. 3. Architecture’s Poetic Instrumentality. Developing the Critical, Political, and Ethical Capacities of Architectural Artifacts

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Johan Liekens; [2020]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dynamics of dissensus; architectural agency; critical architecture; political architecture; agonistic staging; ethical architecture;

  Sammanfattning : The PhD thesis Architecture’s Poetic Instrumentality is rooted in and driven by an enthusiasm of architectural practice—an enthusiasm for conceiving, constructing and deploying architectural artifacts that, as poetic instruments, intend to have an agency within urban environments. The title puts in tension the two notions of instrument and poesis (from the Greek poiesis, referring to a making activity but moreover to an activity of making up , situated here in those encountering architecture). LÄS MER

 4. 4. Exercitium academicum de causis dissensus inter philosophos, consensu amplissimæ Facultat. Philosoph. in Regia Acad. Upsaliensi, præside ... Erico Alstrin, ... publico bonorum examini submittit Johannes Samuel Thelaus, Medelp. in audit. Gust. maj. ad d. 20. Dec. anni MDCCXXXI

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, literis Wernerianis

  Författare :Eric Alstrin; Uppsala universitet.; [1731]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; Philosophy; Filosofi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Historiola dissensus civium circa rempublicam, seculo superiori in Svecia, quam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Erico M. Fant ... pro gradu exhibet stipend. Piperianus. Johannes Isr. Hammarin, Uplandus. In audit. Gust. maj. d. II April. an. MDCCLXXXV. Horis ante meridiem solitis

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis direct. Joh. Edman

  Författare :Eric Michael Fant; Uppsala universitet.; [1785]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER