Sökning: "dissensus"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet dissensus.

 1. 1. Delade meningar : Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser

  Detta är en avhandling från Retorikförlaget

  Författare :Tommy Bruhn; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; dialogik; flertydighet; ambiguitet; sammansatt publik; pluralism; dissensus; amfiboli; offentlighet; epideiktisk retorik; partiförnyelse; demokratiskt ledarskap; vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt; rhetoric; dialogical; ambiguity; composite audience; pluralism; dissensus; stylistics; amphiboly; public rhetoric; epideictic rhetoric; party reform; democratic leadership; Vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker retorisk flertydighet som en egenskap hos uttryck som adresserar sammansatta, heterogena publiker. Avhandlingens syfte är att utveckla konceptuella verktyg för analysen av flertydiga kommunikativa handlingar, för att undersöka vilka utfall de kan möjliggöra. LÄS MER

 2. 2. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : Popular AbstractSociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. LÄS MER

 3. 3. Exercitium academicum de causis dissensus inter philosophos, consensu amplissimæ Facultat. Philosoph. in Regia Acad. Upsaliensi, præside ... Erico Alstrin, ... publico bonorum examini submittit Johannes Samuel Thelaus, Medelp. in audit. Gust. maj. ad d. 20. Dec. anni MDCCXXXI

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, literis Wernerianis

  Författare :Eric Alstrin; Uppsala universitet.; [1731]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; Philosophy; Filosofi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Historiola dissensus civium circa rempublicam, seculo superiori in Svecia, quam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Erico M. Fant ... pro gradu exhibet stipend. Piperianus. Johannes Isr. Hammarin, Uplandus. In audit. Gust. maj. d. II April. an. MDCCLXXXV. Horis ante meridiem solitis

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis direct. Joh. Edman

  Författare :Eric Michael Fant; Uppsala universitet.; [1785]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ruptured narratives : An analysis of the contradictions within young people's responses to issues of personal responsibility and social violence within an educational context

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Silvia Edling; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young people youth ; social violence; oppression; difference; justice; injustice; moral responsibility; culture; ruptured narratives; subject-in-process; politics; democracy; education; curriculum theory; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis addresses the problems of social violence which are based on stereotyped prejudices, and directed towards people who differ from the norm, and asks how education aiming at counteracting social violence can be understood. Within education, the aspiration to contest social violence is generally motivated by a democratic framework stressing distributive justice and everyone’s equal value. LÄS MER