Sökning: "dialogik"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet dialogik.

 1. 1. Delade meningar : Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser

  Detta är en avhandling från Retorikförlaget

  Författare :Tommy Bruhn; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; dialogik; flertydighet; ambiguitet; sammansatt publik; pluralism; dissensus; amfiboli; offentlighet; epideiktisk retorik; partiförnyelse; demokratiskt ledarskap; vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt; rhetoric; dialogical; ambiguity; composite audience; pluralism; dissensus; stylistics; amphiboly; public rhetoric; epideictic rhetoric; party reform; democratic leadership; Vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker retorisk flertydighet som en egenskap hos uttryck som adresserar sammansatta, heterogena publiker. Avhandlingens syfte är att utveckla konceptuella verktyg för analysen av flertydiga kommunikativa handlingar, för att undersöka vilka utfall de kan möjliggöra. LÄS MER

 2. 2. Science-policy interaction in the governance of complex socioecological risks : The case of chemicals management in the Baltic Sea

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Oksana Udovyk; Södertörns högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Risk; Uncertainty; MSFD; HELCOM; REACH; post-normal science; precautionary; participation;

  Sammanfattning : In this thesis, I examine knowledge production and science-policy interaction associated with the management of chemical substances in the Baltic Sea under conditions of uncertainty and complexity. The thesis is primarily based on a qualitative analysis of policy documents and reports produced by the European Union (EU), the Helsinki Commission, the Swedish Chemicals Agency, and Gothenburg municipality, as well as 30 semi-structured interviews with scientific experts, policy makers, and government officials with knowledge and working experience in the relevant policy arenas. LÄS MER