Sökning: "kommunikationsmedier"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet kommunikationsmedier.

 1. 1. Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology; vetenskap; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two main parts. The first part is an exposé of Niklas Luhmann’s comprehensive sociological systems theory. Systems theory is a theory focusing upon the distinction between system and environment. LÄS MER

 2. 2. Kundkommunikation på distans : en studie om kommunikationsmediets betydelse i affärstransaktioner

  Författare :Britt-Marie Johansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Tidigare var det vanligaste, och ofta enda, sättet att skaffa varor av olika slag, att besöka en butik och där välja ut och betala de produkter vi behövde. Sätten att införskaffa produkter har dock förändrats. Under senare år har det blivit mer vanligt att handla på distans. LÄS MER

 3. 3. Kundkommunikation vid distanshandel : En studie om kommunikationsmediers möjligheter och hinder

  Författare :Britt-Marie Johansson; Karin Axelsson; Göran Goldkuhl; Jonny Holmström; Ola Henfridsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Andelen affärstransaktioner som bedrivs på distans, dvs. handel där köpare och säljare inte träffas öga mot öga, blir allt större. LÄS MER