Sökning: "electronic identification"

Visar resultat 1 - 5 av 399 avhandlingar innehållade orden electronic identification.

 1. 1. Multivariable Frequency-Domain Identification of Industrial Robots

  Författare :Erik Wernholt; Svante Gunnarsson; Jan Swevers; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Frequency-domain identification; industrial robots; nonparametric identification; nonlinear gray-box identification; multivariable systems; closed-loop identification; Automatic control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : Industrirobotar är idag en väsentlig del i tillverkningsindustrin där de bland annat används för att minska kostnader, öka produktivitet och kvalitet och ersätta människor i farliga eller slitsamma uppgifter. Höga krav på noggrannhet och snabbhet hos robotens rörelser innebär också höga krav på de matematiska modeller som ligger till grund för robotens styrsystem. LÄS MER

 2. 2. Viscoelastic Materials : Identification and Experiment Design

  Författare :Agnes Rensfelt; Torsten Söderström; Händel Peter; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; viscoelastic materials; complex modulus; system identification; optimal experiment design; distributed parameter systems; frequency domain identification; wave propagation; Automatic control; Reglerteknik; Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik; Electrical Engineering with specialization in Automatic Control;

  Sammanfattning : Viscoelastic materials can today be found in a wide range of practical applications. In order to make efficient use of these materials in construction, it is of importance to know how they behave when subjected to dynamic load. LÄS MER

 3. 3. Structural Reformulations in System Identification

  Författare :Christian Lyzell; Martin Enqvist; Lennart Ljung; Alessandro Chiuso; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; System identification; Dimension reduction; Subspace identification; Difference algebra;

  Sammanfattning : In system identification, the choice of model structure is important and it is sometimes desirable to use a flexible model structure that is able to approximate a wide range of systems. One such model structure is the Wiener class of systems, that is, systems where the input enters a linear time-invariant subsystem followed by a time-invariant nonlinearity. LÄS MER

 4. 4. Indirect System Identification for Unknown Input Problems : With Applications to Ships

  Författare :Jonas Linder; Martin Enqvist; Fredrik Gustafsson; Alexandre Sanfelice Bazanella; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; System identification; Model structure; Unknown inputs; Indirect input measurements; Physical models; Instrumental variable; Closed loop; Graybox model; Identifiability; Ship; Marine vessel; Operational safety; Inertial measurement unit;

  Sammanfattning : System identification is used in engineering sciences to build mathematical models from data. A common issue in system identification problems is that the true inputs to the system are not fully known. In this thesis, existing approaches to unknown input problems are classified and some of their properties are analyzed. LÄS MER

 5. 5. Uncertainties in Neural Networks : A System Identification Approach

  Författare :Magnus Malmström; Fredrik Gustafsson; Isaac Skog; Daniel Axehill; Håkan Hjalmarsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; neural networks; uncertainty; system identification;

  Sammanfattning : In science, technology, and engineering, creating models of the environment to predict future events has always been a key component. The models could be everything from how the friction of a tire depends on the wheels slip  to how a pathogen is spread throughout society. LÄS MER