Sökning: "Eric Michael Fant"

Visar resultat 1 - 5 av 341 avhandlingar innehållade orden Eric Michael Fant.

 1. 1. Historia librorum symbolicorum in Svecia, quam, venia ampliss. facult. philos. præside mag. Erico M. Fant ... pro gradu, publice ventilandam sistit, Michaël Fant, stipend. Thun. Stockholmiensis. In aud. Gust. maj. d. 15 Maji 1782

  Författare :Eric Michael Fant; Michael Fant; Eric Michael Fant; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Conspectus rei diplomaticæ Svecanæ, sectio prior historica, cujus partem I. venia ampl. fac. philos. Ups. publico examini subjiciunt m. Ericus M. Fant ... et Michaël Fant, stipendiarius Thunianus, Stockholmienses. In audit. Gustav. min. d. XIV Junii, an. MDCCLXXX. H. a. m. s

  Författare :Eric Michael Fant; Michael Fant; Eric Michael Fant; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio historica de conviviis sacris, Svet. gilden, in Svecia, cujus partem posteriorem, venia ampliss. facult. philos. præside mag. Erico M. Fant ... pro gradu publice ventilandam sistit Andreas Michaël Fant, stipendiar. Nesselian. Fjerdhundrensis. In audit. Gust. maj. d. XXVII April. an. MDCCLXXXV

  Författare :Eric Michael Fant; Andreas Michael Fant; Eric Michael Fant; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Specimen VII. Diarii critici actorum ad historiam reg. Gustavi I, quod, venia ampl. facult. philos. Upsal. præside doct. Erico M. Fant ... p. p. Ericus Mich. Utterström, Westmannus. In audit. Gust. maj. die XXIX Maj. MDCCCII

  Författare :Eric Michael Fant; Eric Michael Utterström; Eric Michael Fant; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Under kongl. maj:ts och hans kongl. höghets, kron prinsens höga öfvervaro, theser, på nådigsta befallning utgifne och försvarade, af Eric Michaël Fant, hist. prof. och Pehr Eric Skiöldebrand, i gustavianska lärosalen, den 1 november 1786

  Författare :Eric Michael Fant; Pehr Eric Skiöldebrand; Eric Michael Fant; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER