Sökning: "pengar"

Visar resultat 1 - 5 av 80 avhandlingar innehållade ordet pengar.

 1. 1. Ungdomars spel om pengar : spelmarknaden, situationen och karriären

  Författare :Ove Svensson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gambling; Youth; Consumption; Leisure activity;

  Sammanfattning : Spel om pengar har blivit ett utbrett fenomen i Sverige under 1990-talet, med spelbutiker, spelhörnor i varuhusen, spelmaskiner och spel med kort och på roulette på pubar, pizzerior och restauranger, samt spel på Bingo-Lotto hemma i vardagsrummet. Förutom den ökade tillgången till legala spelformer blir det allt vanligare med spel i miljöer och sammanhang där det inte förekom spel tidigare. LÄS MER

 2. 2. Stor opera små pengar : ett operativt företag och dess ledningshistoria

  Författare :Jeanette Wetterström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kungliga Operan; Operahus; administration och förvaltning; Sverige; Finansiering; Företagsorganisation; Kungl. teatern; Operaproduktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tiden i senmodernt vardagsliv : En rollteoretisk analys av hushållens livsformer

  Författare :Uffe Enokson; Tapio Salonen; Bengt Starrin; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tid; pengar; lokalsamhälle; utanförskap; stress; ohälsa; tidrik; tidfattig; sociala nätverk; sociala roller; arbetsmarknad; teoriutveckling; livsformer; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Tiden i senmodernt vardagsliv utgör en teoretisk fördjupning av den tidigare utgivna rapporten Tid, pengar och sociala nätverk (2005). Där undersöks klyftorna mellan tidrika och tidfattiga levnadsförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer

  Författare :Johanna Gustafsson; Anna Sparrman; Judith Lind; Malene Gram; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Return trips; Adoptive families; Origin; Children s perspectives; Parenthood; Family ideals; Tourism; Money; Qualitative interviews; Återresor; Adoptivfamiljer; Ursprung; Barns perspektiv; Föräldraskap; Familjeideal; Turism; Pengar; Kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien undersöker adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer. Analysmaterialet består av intervjuer med barn och föräldrar i tio svenska adoptivfamiljer både inför och efter genomförda adoptionsåterresor. LÄS MER

 5. 5. Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer

  Författare :Karl Dahlstrand; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Non-pecuniary damage; compensation to victims of crime; sociology of law; tort; violation; victimology; incommensurability; H.L.A. Hart; open texture of law; analytical jurisprudence; L Wittgenstein; compensation; norms; criminology; vignette method.; sociala normer; brottsoffer; filosofi; lagens upprätthållande; pengar; rättsväsende; skadestånd; upprättelse; kränkning;

  Sammanfattning : The thesis takes its starting point in the question of how damages for violation of crime is determined. This type of non-pecuniary damages to crime victims has a fundamental uncertainty regarding the computation of damages and what is really meant by “violation” in the meaning of the law. LÄS MER