Sökning: "subjekt"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade ordet subjekt.

 1. 1. Människoskymning : Främlingskap, frihet, och Hegels problem hos Karl Marx och Ernst Jünger

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Johan Tralau; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Alienation; liberty; individuality; political theory; subject; self; utopia; G W F Hegel; Karl Marx; Ernst Jünger; Entfremdung; Freiheit; Individualität; politische Theorie; Subjekt; Selbst; Utopie; Statsvetenskap; Förfrämligande; främlingskap; frihet; individualitet; politisk teori; subjekt; själv; utopi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : This thesis is about the problem of alienation, that is, the fact that man can experience society, nature and his fellow human beings as something strange and even threatening. One way of dealing with this dilemma was envisaged by Hegel, who held that alienation could be superseded when the alienated person discovered the alien object as part of himself. LÄS MER

 2. 2. Lärarstudenten som subjekt och objekt : kritiskt tänkande och disciplinering i lärarutbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Peter Emsheimer; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; control; critical thinking; discipline; educational policy; emancipatory education; hermeneutics; reproduction; supervision; teacher education; tutoring; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The dissertation poses the problem of control in teacher training. Control is defined as a process in which someone wants someone else to adapt to a specific model of knowledge, to thought patterns, social relationships, and obedience. LÄS MER

 3. 3. Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Lund : sociologiska inst., Lunds universitet

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : Popular AbstractSociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. LÄS MER

 4. 4. Disciplin och motstånd Pedagogisk-filosofiska perspektiv på samtida svensk skoldisciplin

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Joakim Larsson; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Discipline; Resistance; Power; Subject; Subjectivation; Subjectification; Order; Chaos; Complexity; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; Neoliberalism; Neoconservatism; Disciplin; motstånd; makt; subjekt; subjektivering; subjektifiering; ordning; kaos; komplexitet; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; nyliberalism; nykonservatism; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : As Sweden approached its 2006 national election, issues on order and discipline in educational environments came to the forefront of educational interest, debate, and reform. This thesis aims at a critical discussion of the discourses in question, making use of educational, post-structural as well as political philosophy. LÄS MER

 5. 5. Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Åsa Örnberg; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; municipal services; municipal activities; administration; municipal companies; public activities; outsourcing; privatisation; functional approach; services of general interest; state aid; state authority; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : The legal rules and principles governing the outsourcing of municipal services to private actors is examined in this dissertation from constitutional, EU law and municipal law perspectives. This comprehensive analysis is carried out with the aim of giving a more complete portrayal of this area of law as developing and being influenced by a number of different legal sources, thereby becoming more fragmented and difficult to understand. LÄS MER