Sökning: "egenvärde"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet egenvärde.

 1. 1. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Författare :Jan Inge Jönhill; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vetenskap; konst; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatörsperspektiv; observatör; subjekt; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; medium; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; form; autopoietiskt system; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; distinktion; differens; distinktionens metodologi; binär kodifiering; mening; kommunikation; handlande; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two main parts. The first is an exposé of Niklas Luhmann's comprehensive sociological systems theory, including the basic tenets of the theory, its historical development and central concepts, and discussions. Systems theory is a theory about the distinction between system and environment. LÄS MER

 2. 2. Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two main parts. The first part is an exposé of Niklas Luhmann’s comprehensive sociological systems theory. Systems theory is a theory focusing upon the distinction between system and environment. LÄS MER

 3. 3. Aspects of the Duality between Supersymmetric Yang-Mills Theory and String Theory

  Författare :Daniel Bundzik; Teoretisk partikelfysik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Matematisk och allmän teoretisk fysik; classical mechanics; quantum mechanics; relativity; gravitation; statistical physics; thermodynamics; Natural science; Naturvetenskap; Physics; Fysik; Mathematical and general theoretical physics; Star product; Leigh-Strassler deformation; R-matrix; Integrability; Spin-chains; Fractional D-branes; type IIB string theory; AdS CFT-correspondence; gauge gravity correspondence; kvantmekanik; klassisk mekanik; termodynamik; statistisk fysik; relativitet;

  Sammanfattning : This thesis deals with three topics related to the Ads/CFT correspondence. In Paper I, solutions describing the geometry of fractional D1-branes of Type IIB string theory are presented. The running coupling constant is computed on the gauge theory side. LÄS MER

 4. 4. Mot "väst" : vetenskap, politik och transformation i Polen 1989-2011

  Författare :Sofia Norling; Jonas Anshelm; Per Högselius; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Autonomy of science; boundary work; CEEC; knowledge society; Polish research policy; research ideals; semiperiphery; transformation; Forskningsideal; gränsarbete; kunskapssamhälle; polsk forskningspolitik; semiperiferi; transformation; vetenskaplig autonomi; Öst- och Centraleuropa; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Den polska forskningspolitiken har efter statssocialismens fall 1989 stått inför omfattande förändringar. Transformationen från den sovjetiska modellen för forskningspolitiskt styre, till formuleringen och implementeringen av en ny forskningspolitisk modell, innebar att KBN (Komitet Badan Naukowych, ”Forskningskommittén”) blev huvudansvarig för utformningen av den nya forskningspolitiken och organiseringen av forskningssystemet. LÄS MER

 5. 5. Disturbance regimes in dry sandy grasslands – past, present and future

  Författare :Anja Ödman; Biodiversitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Grassland conservation; sand steppe; land use history; conceptual model; soil disturbance; lime; nutrient availability; vascular plants; bryophytes; ground beetles; propagule supply;

  Sammanfattning : A number of sandy grassland habitats of interest for biodiversity conservation can be found in Europe. One such habitat is the threatened xeric sand calcareous grassland, which is home to a large number of endangered species. LÄS MER