Sökning: "democratic leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden democratic leadership.

 1. 1. En kompispappa och en ytlig djuping : Partieliters ambivalenta partiledarideal

  Författare :Jenny Madestam; Ulrika Mörth; Jansson Maria; Janerik Gidlund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political elites; political leadership; party leadership; party leader ideal; life world; ambivalent leadership ideal; dichotomous leadership ideal; Political science; Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis studies political elites’ beliefs about the ideal party leader. This ideal, like other human ideals, is characterized by ambivalence. The thesis explores the ambivalence expressed in party elites’ leadership ideal and how it can be understood. LÄS MER

 2. 2. Medicinsk specialisering och läkares ledarskap : En longitudinell studie i professionell kollegialitet och konkurrens

  Författare :Charlotta Levay; Konstantin Lampou; Per-Olof Berg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Medical specialization; leadership; profession; health care organization; organizational change; longitudinal; physician leadership; charisma; medicine; Företagsekonomi; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : This study explores specialization and leadership in the medical profession. Previous research shows that medical specialization leads to increased collegiality and competition within the profession and, to various degrees, in relation to other occupational groups. LÄS MER

 3. 3. Politisk ledarskapsstil : Om interaktionen mellan personlighet och institutioner i utövandet av det svenska statsministerämbetet

  Författare :Pär Daléus; Jonas Tallberg; Eric Stern; Lauri Karvonen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; leadership style; Prime Minister; interactionist approach; political psychology; institutional theory; comparative method; presidentialization; crisis management; statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan;

  Sammanfattning : This dissertation examines key characteristics and factors shaping the leadership style of Swedish Prime Ministers (PMs). Based on the research of the American presidency, an interactionist framework is developed which draws upon institutional theory and political psychological theory. LÄS MER

 4. 4. When processes collide : leadership, legitimacy and liberation in Palestine

  Författare :Philippa Barnes; Patrik Johansson; Malin Eklund Wimelius; Anna Karin Jarstad; Lisa Strömbom; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leadership; legitimacy; legitimisation; relational; Palestine; liberation; national movement; peace process; state building; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : Palestinian national movement leadership has long been intertwined with thecontext of the national movement processes – liberation, peace and statebuilding. Over time, as these processes have not come to fruition, the numerousleadership groups have had to negotiate their relationships with these processesas both the groups and processes increasingly overlap, creating significantobservable points of tension within Palestinian politics. LÄS MER

 5. 5. Slaget om femininiteten : Skolledarskap som könsskapande praktik

  Författare :Monica Söderberg Forslund; Boel Englund; Christina Florin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school leadership; gender; principal; discourse analysis; school leadership history; feminist post-structuralism; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to highlight how different ideas about gender and gender discourses have created varying conditions for the formation of school leadership in different eras. The empirical material consists of historically documented material in a text-based study and interview material comprising interviews with a total of 18 comprehensive school principals from two interview studies. LÄS MER