Sökning: "stratifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet stratifiering.

 1. 1. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : Popular AbstractSociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. LÄS MER

 2. 2. Gotlands landsbygdssamhälle under tidigmodern tid : Skatterna, gårdarna och befolkningen

  Detta är en avhandling från Visby : Landsarkivet i Visby

  Författare :Tryggve Siltberg; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; beskattning; mantal; jordatal; marklej; hemmansklyvning; förmögenhetsfördelning; bondeklass; stratifiering; storbönder; feodalism; elit; kameral; tingsdomare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tales of transit : Sub-Saharan african migrants' experiences in Istanbul

  Detta är en avhandling från Malmö University, Linköping University

  Författare :Brigitte Suter; Malmö University.; Malmö University.; [2012]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; transit; immobility; social networks; Istanbul; Sub-Saharan African migrants;

  Sammanfattning : This dissertation presents the transit experiences of migrants from Sub-Saharan African countries in the Turkish metropolis of Istanbul. Although the narratives of the individuals met in the course of fieldwork in Istanbul are the primary focus, the thesis also outlines the larger macro-structural conditions faced. LÄS MER

 4. 4. Tools for Control System Design Stratification of Matrix Pairs and Periodic Riccati Differential Equation Solvers

  Detta är en avhandling från Umeå : Print & Media, Umeå universitet

  Författare :Stefan Johansson; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; control system design; stratification; controllability; observability; matrix pair; canonical forms; linear quadratic regulator; periodic systems; periodic Riccati differential equation; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Numerical Analysis; numerisk analys;

  Sammanfattning : Modern control theory is today an interdisciplinary area of research. Just as much as this can be problematic, it also provides a rich research environment where practice and theory meet. This Thesis is conducted in the borderline between computing science (numerical analysis) and applied control theory. LÄS MER

 5. 5. Advancements in stratified flows through simulation, experiment and open research software development

  Detta är en avhandling från Stockholm, Sweden : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ashwin Vishnu Mohanan; KTH.; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; geophysical flows; shallow water wave turbulence; energy cascade; stratified turbulence; waves and vortices; open source software; geofysikaliska strömningar; vågturbulens i grunt vatten; energi- kaskad; stratifierad turbulens; vågor och virvlar; öppen mjukvara; Teknisk mekanik; Engineering Mechanics;

  Sammanfattning : Two studies of two-dimensional models of flows influenced by stratification and stratification/rotation are carried out in order to investigate whether a two-dimensional model can reproduce a downscale energy cascade with an associated k − 5/3 wavenumber spectrum. Firstly, a series of highly resolved numerical simulations of the classical shallow water model is carried out. LÄS MER