Sökning: "form"

Visar resultat 1 - 5 av 10064 avhandlingar innehållade ordet form.

 1. 1. Yes/no-questions in Bulgarian and Macedonian : form

  Författare :Birgitta Englund Dimitrova; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förlagd form : Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890

  Författare :Elin Manker; Catharina Nolin; Jeff Werner; Kjetil Fallan; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Design; Design Theory; Design History; Craft; Craft Theory; Craft History; 19th century Sweden; Ornamental Print; Popular Aesthetics; Element Design; Manufacturing; Paraffin Lamp; Illustrated Journal; Materiality; Design; designteori; designhistoria; hantverk; hantverksteori; hantverkshistoria; 1800-talet i Sverige; mönsterblad; populär estetik; elementdesign; fabrik; fotogenlampa; illustrerade tidskrifter; materialitet; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The overarching aim of this doctoral dissertation is to present an analysis of the design processes related to serial articles produced in Sweden between 1860 and 1890. In the dissertation, the interconnections between aesthetic theories, design languague, production processes, and the commercial market are explored. LÄS MER

 3. 3. Kraft, form, transformationer : Om kinestetisk musikalitet och kroppsvärldande i pojkars krigslek

  Författare :Ebba Theorell; Inger Eriksson; Ulrika von Schantz; Cecilia Roos; Elin Eriksen Ødegaard; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; War play; improvisation; proprioception; perception; aesthetics; kinestesia; space; body-subject; transduction; transformation; force; form; time; becoming; attention; sensation; the thinking body and body-worlding; ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Arts Education;

  Sammanfattning : War play has generally been studied with violence as a central perspective, investigating its impact on children’s aggression, both in a positive and negative sense. Some research results have claimed that war play can contribute to normalising or even encouraging violent behavior amongst children, while other results have claimed that children can develop important physical, cognitive or social skills through war play. LÄS MER

 4. 4. Form & Formlessness : Questioning aesthetic abstractions through art projects, cross-disciplinary studies and product design education

  Författare :Cheryl Akner Koler; Edith Ackermann; Konstfack; []
  Nyckelord :Aesthetics; Abstractions; Form; Design; Formgiving; Formlessness; Gestalt; Complexity; cross-disciplinary; Design; Design; Konst; Arts; Designdriven och gestaltande kunskapsproduktion; Designdriven och gestaltande kunskapsproduktion; Sensorium; rumsliga perceptioner; Sensorium; rumsliga perceptioner; Materiella kulturer; Materiella kulturer;

  Sammanfattning : This research is based on empirical, embodied studies aimed to generate and regenerate aesthetic reasoning through three approaches:an educational approach concerned with developing an aesthetic discipline, supporting a formgiving process aimed to create tangible artifacts.an art-based approach supporting an open exploration of distortion and formlessnessa multi-disciplinary exploratory approach concerned with aesthetic experiences shared in laborations demonstrating complexity and transformation. LÄS MER

 5. 5. Carl Milles : form, idé, medaljkonst

  Författare :Ulf Abel; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Medaljkonst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER