Sökning: "helhet"

Visar resultat 1 - 5 av 194 avhandlingar innehållade ordet helhet.

 1. 1. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : Popular AbstractSociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. LÄS MER

 2. 2. "Era delar är min helhet" En studie om att vara äldre och multisjuk

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Martina Summer Meranius; Mälardalens högskola.; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; ageing; comorbidity; gerontological nursing; nursing homes; older people; ordinary housing; phenomenology; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to describe what it means to be old and live with multimorbidity. An additional aim is to examine and describe the contextual meaning of the phenomenon in ordinary housing and nursing homes, and a third aim is to deepen our understanding of the situation for old people who also are ill. LÄS MER

 3. 3. Trenätsmodellen : ett systemteoretiskt redskap för att beskriva helhet och komplexitet i pedagogisk praktik : exemplet värnpliktsutbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Gunnar Cardell; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Värnpliktsutbildning; Pedagogisk metodik;

  Sammanfattning : On an empiristic level this dissertation is about military training of conscripts. Etnographic research at two units showed manifoldness and complexity, order and chaos, ideas and processes. The aim of the dissertation is to produce a theoretical tool to handle all this. LÄS MER

 4. 4. Att vara en helhet i ett sammanhang - gestaltning av mening och värde i ålderdomen

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Margaretha Hagberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; meaning; Quality of life; value; personality; core beliefs; Social psychology; old age; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to reach a deeper understanding of how personality and core beliefs relate to the experience of quality of life in old age, with regard to shaping meaning and worth. The thesis has been developed using a dialogue with older person’s reality, as it is lived in daily life. The thesis includes four studies. LÄS MER

 5. 5. Att vare en helhet i ett sammanhang- gestaltning av mening och värde i ålderdomen

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Margaretha Hagberg; [2002]
  Nyckelord :Omvårdnad; Nursing; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER