Sökning: "helhet"

Visar resultat 1 - 5 av 213 avhandlingar innehållade ordet helhet.

 1. 1. "Era delar är min helhet" : En studie om att vara äldre och multisjuk

  Detta är en avhandling från Göteborg : Intellecta Infolog

  Författare :Martina Summer Meranius; Ingergerd Fagerberg; Karin Dahlberg; Kenneth Asplund; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ageing; comorbidity; gerontological nursing; nursing homes; older people; ordinary housing; phenomenology; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : AbstractSummer Meranius, Martina (2010). “Era delar är min helhet”. En studie om att vara äldre och multisjuk. (You see parts but I am whole. LÄS MER

 2. 2. "Era delar är min helhet" En studie om att vara äldre och multisjuk

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Martina Summer Meranius; Ingergerd Fagerberg; Karin Dahlberg; Kenneth Asplund; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ageing; comorbidity; gerontological nursing; nursing homes; older people; ordinary housing; phenomenology; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to describe what it means to be old and live with multimorbidity. An additional aim is to examine and describe the contextual meaning of the phenomenon in ordinary housing and nursing homes, and a third aim is to deepen our understanding of the situation for old people who also are ill. LÄS MER

 3. 3. Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Lund : sociologiska inst., Lunds universitet

  Författare :Jan Inge Jönhill; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two main parts. The first part is an exposé of Niklas Luhmann’s comprehensive sociological systems theory. Systems theory is a theory focusing upon the distinction between system and environment. LÄS MER

 4. 4. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jan Inge Jönhill; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vetenskap; konst; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatörsperspektiv; observatör; subjekt; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; medium; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; form; autopoietiskt system; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; distinktion; differens; distinktionens metodologi; binär kodifiering; mening; kommunikation; handlande; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two main parts. The first is an exposé of Niklas Luhmann's comprehensive sociological systems theory, including the basic tenets of the theory, its historical development and central concepts, and discussions. Systems theory is a theory about the distinction between system and environment. LÄS MER

 5. 5. Trenätsmodellen : ett systemteoretiskt redskap för att beskriva helhet och komplexitet i pedagogisk praktik : exemplet värnpliktsutbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Gunnar Cardell; Berner Lindström; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Värnpliktsutbildning; Pedagogisk metodik;

  Sammanfattning : On an empiristic level this dissertation is about military training of conscripts. Etnographic research at two units showed manifoldness and complexity, order and chaos, ideas and processes. The aim of the dissertation is to produce a theoretical tool to handle all this. LÄS MER